การใช้ A An The ใช้ยังไง อธิบายการใช้ A An The พร้อมตัวอย่างประโยค

เลือกอ่านตามหัวข้อ

หลายคนคงคุ้นเคยกับ a an the เป็นอย่างดี เพราะเป็นสิ่งที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กเวลาเรียน Grammar ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แต่บางคนอาจจะยังไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าคำเหล่านี้เรียกว่า Article รวมถึงไม่รู้หลักการใช้ Article ว่า a an the ใช้ยังไง ซึ่งวันนี้เราจะอธิบายในเรื่องนี้กัน

A An The คืออะไร

a an the คือ คำนำหน้าคำนามภาษาอังกฤษ มีหน้าที่ขยายความคำนาม a an the หรือ Article จัดอยู่ในกลุ่มของ Determiner ซึ่ง Determiner นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภทหลัก ดังนี้

 1. Article (a, an, the)
 2. Demonstrative (this, that, these, those)
 3. Possessive determiner (my, your, our, their)
 4. Quantifier (all, some, many, no)
 5. Number (one, two, three)
 6. Distributive determiner (each, every)
 7. Interrogative determiner (what, which)

Determiner เหล่านี้ มีหน้าที่หลักๆ ที่เหมือนกันก็คือเพื่อขยายความคำนาม โดยจะถูกวางไว้หน้าคำนามเสมอ ในบทความนี้ เราจะมาโฟกัสกันที่ประเภทของ Article กันก่อน

Article สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือ Definite article และ Indefinite article

 • Definite article ได้แก่ the ใช้นำหน้าคำนามเฉพาะเจาะจง ที่เป็นชื่อของบุคคล สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ รวมถึงสามารถใช้นำหน้าคำนามที่ได้มีการกล่าวถึงไปแล้ว โดยผู้อ่านหรือผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ว่าหมายถึงสิ่งใด
 • Indefinite article ได้แก่ a, an ใช้นำหน้าคำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงที่เป็นคำนามเอกพจน์ โดยมีความหมายเหมือนกันกับหนึ่ง (one) ที่เป็นจำนวน 

ทำไมต้องใช้ A An The

การใช้ a an the นั้นเพื่อกำหนดว่าคำนามนั้นเป็นคำนามเฉพาะเจาะจงหรือไม่เฉพาะเจาะจง โดยทุกๆ คำนามในประโยคจะต้องมี Determiner นำหน้าเสมอ ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ A An The ใช้ยังไง

การใช้ a an the มีหลักการง่ายๆ เป็นสิ่งที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆ หลายคนอาจจะหลงลืมไป วันนี้เราจะมาทวนความจำกันอีกรอบ

การเติม the จะถูกวางไว้หน้าคำนามที่เฉพาะเจาะจง ส่วนการเติม a an นั้นจะถูกวางนำหน้าคำนามเอกพจน์ทั่วไปที่ไม่มีความเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • A –  ใช้นำหน้าคำนามทั่วไปที่เป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ที่ไม่สามารถระบุเจาะจงได้ว่าหมายถึงสิ่งใด ตัวอย่างเช่น
  • A boy = เด็กชายคนหนึ่ง
  • A school = โรงเรียนแห่งหนึ่ง
  • A table = โต๊ะตัวหนึ่ง
 • An – ทำหน้าที่คล้ายกันกับ ‘A’ คือ ใช้นำหน้าคำนามทั่วไปที่เป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ที่ไม่สามารถระบุเจาะจงได้ว่าหมายถึงสิ่งใด โดยเป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ (a, e, i, o, u) หรือคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงอ. (ออ อ่าง) ตัวอย่างเช่น
  • An apple = แอปเปิ้ลหนึ่งผล
  • An angel = นางฟ้าองค์หนึ่ง
  • An anime = การ์ตูนเรื่องหนึ่ง
 • The – ใช้นำหน้าคำนามเฉพาะเจาะจงที่เป็นชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ที่เป็นทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ รวมถึงใช้นำหน้าคำนามที่ได้มีการกล่าวถึงไปแล้ว ตัวอย่างเช่น
  • The sun = พระอาทิตย์
  • The Everest mountain = ภูเขาเอเวอร์เรส
  • The Parkers = ครอบครัวพาร์กเกอร์

การใช้ A An The พร้อมตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างการใช้ A ในประโยค

 • There is a cat on the tree.
 • A bird has two wings.
 • He is a singer.

ตัวอย่างการใช้ An ในประโยค

 • She is eating an orange.
 • This is an amazing movie.
 • An umbrella is lost.

ตัวอย่างการใช้ The ในประโยค

 • The Eiffel is located in Paris.
 • There are no plans to release the Barbie movie on Netflix.
 • I haven’t seen her since the day she left town.

สรุปหลักการใช้ A An The

เห็นไหมว่าหลักการใช้ Article นั้นไม่ยากอย่างที่คิด แต่อาจจะมีรายละเอียดยับย่อยที่ไม่ได้อยู่ในหลักการด้านบนที่กล่าวมา ซึ่งต้องใช้การจำเท่านั้น คือ

 1. คำที่ขึ้นต้นด้วยสระ a, e, i , o, u ไม่ได้ใช้กับ an เสมอไป เพราะจะมีคำยกเว้นบางคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวยู (U) แต่ไม่ได้ออกเสียงอ. เช่นคำว่า unit, user, university เป็นต้น คำเหล่านี้จะขึ้นต้นด้วย a
 2. คำที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระ a, e, i , o, u แต่ออกเสียงอ. จะขึ้นต้นด้วย an เพื่อช่วยในการออกเสียง เช่นคำว่า hour, heir, honour เป็นต้น
 3. คำนามบางประเภทไม่ต้องใช้ Article นำหน้า เช่น ชื่อเมือง, วัน, ภาษา เป็นต้น
 4. สถานที่ทางธรรมชาติ อย่าง แม่น้ำ ลำธาร ภูเขา ทะเล หมู่เกาะ มหาสมุทร จะนำหน้าด้วย the
 5. ชื่อประเทศบางประเทศขึ้นต้นด้วย the เช่น The united States, The Netherlands, The United Arab Emirates เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีหลัก Grammar อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ Article ซึ่งจะไม่ขอลงรายละเอียดลึกมากไปกว่านี้เพราะเดี๋ยวบทความจะยาวไม่รู้จบ แต่ถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติม Jasper & Reader แนะนำเรื่องนี้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *