Adverbial clause คืออะไร มีกี่ประเภท เข้าใจหลักการใช้ พร้อมตัวอย่าง

เลือกอ่านตามหัวข้อ

“Adverbial clause” หนึ่งใน dependent clause ที่ใช้บ่อยที่สุดในการเขียน Essay โดยเฉพาะการสอบ IELTS และ GRE พาร์ทการเขียน

แต่ Adverbial clause กลับเป็นส่วนที่หลายๆ คน ไม่ได้เข้าใจมากนัก หรือ ไม่เคยรู้จักมันมาก่อน ซึ่งผมเองก็เคยเป็นเป็นหนึ่งในตนที่ไม่รู้จักเจ้า Adverbial clause มาก่อนเหมือนกันครับ ทำให้ผมเองต้องเสียเวลาไปสอบหลายครั้งเลยทีเดียว เพราะคะแนนพาร์ท Writing GRE ไม่ผ่าน

Adverbial clause เป็นประโยคที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวัน แต่เรากลับไม่รู้การมีอยู่ของมันมาก่อนเลยครับ ดังนั้นวันนี้ Jasper & Reader จะมาเล่าว่า 

 • Adverbial clause คืออะไร มีกี่ประเภท 
 • ตัวอย่างประโยคที่จะช่วยให้เราเข้าใจ Adverbial clause มากขึ้นและเขียน essay ดีขึ้นครับ 

ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

Adverbial clause คือ ?

Adverbial clause คือ ประโยคใจความรอง (dependent clause) ที่ทำหน้าที่เป็น Adverb เพื่อให้ใจความของประโยคหลัก (independent clause) สมบูรณ์ขึ้น ผ่านการให้รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข, เวลา, สถานที่, เหตุผล, วัตถุประสงค์, อาการ, และการเปรียบเทียบ เช่น 

After I finish work, I usually study English online for an hour to improve my language skills.

โดย After I finish work เป็น Adverbial clause บอกรายละเอียดเกี่ยวกับประโยคหลักในแง่เวลาว่า I usually  study English online for an hour to improve my language skills. 

แปลเป็นไทยก็คือ ฉันมักจะเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หนึ่งชั่วโมงเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา เป็นประโยคหลัก และใช้ adverbial clause หลังเลิกงาน เป็นประโยครองเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษของเราที่เป็นประโยคหลักครับ

เมื่อเรานำ Adverbial clause มาเชื่อมกับประโยคหลัก เราจะสร้างประโยคประเภทที่เราเรียกว่า Complex sentence ซึ่งเป็นโครงสร้างประโยคที่ช่วยให้ essay ของเราน่าสนใจ และเป็นการส่งสัญญาณที่ดีไปยังกรรมการที่ตรวจข้อสอบอีกด้วย

ในบางกรณี Adverbial clause อาจจะถูกลดรูปเป็น Adverbial phrase โดยไม่มี subject เพื่อให้ประโยคสั้นและกระชับขึ้น ซึ่งเรามักจะเรียกการลดรูป Adverb clause นี้ว่า Reduced Adverb clause ครับ

เช่น

After work, I usually  study English online for an hour to improve my language skills.

After work, I usually  study English online for an hour to improve my language skills.

โดยตัวอย่างนี้เป็นการลดรูปโดยการนำ I finish ออกไป แต่ยังคงความหมายเดิมอยู่นั่นเองครับ

Adverbial clause มีคำว่าอะไรบ้าง แบ่งตามหมวดหมู่

 • Time (เวลา): when, while, before, after, since, until, as soon as
 • Cause/Reason (เหตุและผล) : because, since, as, so that, in order that, that
 • Condition (เงื่อนไข) : if, unless, provided that, in case, whether
 • Concession (ยอมรับ) : although, even though, though
 • Purpose (เจตนา) : so that, in order that, lest
 • Comparison (เปรียบเทียบ) : as, than, like
 • Manner (อาการ) : how, as, in the way that
 • Place (สถานที่) : where, wherever, anywhere, everywhere, nowhere, here, there

อย่างไรก็ดี Subordinating conjunction ในลิสต์นี้บางคำก็สามารถใช้ได้มากกว่าในหมวดหมู่นี้นะครับ ทั้งนี้สิ่งที่เราต้องคำนึงคือบริบทของคำแต่ละคำที่ในประโยคที่เราใช้ครับ

Adverbial clause มีอะไรบ้าง

Adverbial clause สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • Adverbial Clause of Time
 • Adverbial Clause of Place
 • Adverbial Clause of Manner
 • Adverbial Clause of Comparison
 • Adverbial Clause of Condition
 • Adverbial Clause of Concession
 • Adverbial Clause of Purpose
 • Adverbial Clause of Reason

1. Adverbial Clause of Time

Adverbial clause of time คือ ประโยคใจความรองที่บอกเวลาว่าเกิดเหตุการณ์ตอนไหน หรือเกิดเหตุการณ์ควบคู่กับเวลาใด ๆ ในประโยคหลัก ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจบริบทของเวลามากขึ้น ว่าเกิดอะไรขึ้นในประโยคประโยคหลัก โดยคำที่เรามักจะใช้กับ Adverbial clause ประเภทนี้ คือ before, after, since, until, as soon as

ตัวอย่าง Adverbial clause of time: 

Adverbial clause of Timeตัวอย่างคำแปล
AfterAfter I finish my work, I will watch a movie.หลังจากเสร็จงาน ฉัยจะไปดูหนัง
BeforeBefore the concert starts, we should get some food.ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่ม เราควรหาอะไรกินกันก่อน
SinceSince I started studying English at Jasper & Reader, my skills have improved.ตัั้งแต่ฉันเริ่มเรียนภาษาอังกฤษที่แจ๊สเปอร์แอนด์รีดเดอร์ ทักษะของฉันก็พัฒนาขึ้น
UntilI will work on my English skills until I achieve fluency.ฉันจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของฉัน จนกว่าฉันจะเริ่มคล่อง
WhenWhen I get home, I usually spend time practicing my English skills.เมื่อถึงบ้าน ฉันมักจะใช้เวลากับการฝึกฝันทักษะภาษาอังกฤษของฉัน
WheneverWhenever I have free time, I try to read English books.เมื่อไหร่ที่ฉันมีเวลาว่าง ฉันพยายามที่จะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ
WhileWhile I was studying for my English exam, I listened to podcasts.ขณะที่ฉันกำลังเรียนเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ฉันก็ฟังพอตแคสต์ไปด้วย
WhyThe reason why I wasn’t come to the class yesterday was that I was sick.เหตุผลที่ฉันไม่ได้เข้าเรียนเมื่อวานนี้เพราะฉันป่วย

 

2. Adverbial Clause of Place

Adverbial clause of place คือ ประโยคใจความรองที่บ่งบอกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของประโยคหลัก โดยมักใช้คำสันธานต่างๆ เช่น where, wherever, anywhere, everywhere, และ nowhere 

Adverbial clause ประเภทนี้มักเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างประโยคที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับสถานที่ และใช้ได้ในหลากหลายบริบทครับ

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ใน essay ไปจนถึงการใช้เป็นคำพูดในชีวิตประจำวัน ที่มีการอธิบายหรือกล่าวถึงสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่กำลังนำเสนอครับ เราลองมาดูตัวอย่างกัน

ตัวอย่าง Adverbial clause of Place

Adverbial Clause of Place Wordsตัวอย่างคำแปล
WhereI go to the library where I can study quietly.ฉันไปห้องสมุดที่ฉันสามารถเรียนได้อย่างเงียบสงบ
AnywhereThe GPS system can guide you anywhere in the world.คุณสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ตราบใดคุณมีสมาธิกับการเรียน
SomewhereI left my phone somewhere in the house, but I can’t remember where..ฉันวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนสักที่ในบ้าน แต่ฉันจำไม่ได้ว่าว่างไว้ที่ไหน

 

3. Adverbial Clause of Manner

Adverbial clause of manner คือ ประโยคย่อยที่ใช้เพื่อบอกการกระทำว่าเกิดขึ้นอย่างไร หรือแสดงวิธีการที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยตัวอย่างคำที่มักใช้ใน Adverbial clause of manner ได้แก่ how, as, like, in what way เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค Adverbial clause of manner

Adverbial Clause of Mannerตัวอย่างคำแปล
As if / As thoughShe speaks English as if/as though she were a native speaker.เธอพูดภาษาอังกฤษราวกับเป็นเจ้าของภาษา
LikeI learn English like a child learns their first language.ฉันเรียนภาษาอังกฤษเหมือนเด็กที่พึ่งเรียนภาษาเป็นครั้งแรก
AsShe teaches English as she learned it, through practice and patience.เธอสอนภาษาอังกฤษเหมือนวิธีที่เธอได้เรียนรู้มา ด้วยการฝึกฝนและการอดทน
The wayJasper studies English the way he studies math, with determination, precision and attention to detail.แจ๊สเปอร์เรียนภาษาอังกฤษแบบเดียวกับการเรียนเลข นั่นก็คือการเรียนด้วยความตั้งใจ ความละเอียด และความแม่นยำ
In the way thatI learn English in the way that suits me best, by reading and writing.ฉันเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่เหมาะกับฉันที่สุด ผ่านการอ่านและการเขียน
Just asJust as a chef uses different ingredients to make a dish, I use different resources to learn English.เชฟที่ใช้ส่วนผสมต่างๆเพื่อทำอาหาร ฉันเองก็ใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อเรียนภาษาอังกฤษ
ByI improve my English skills by practicing every day.ฉันเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของฉันด้วยการฝึกฝนทุกวัน

4. Adverbial Clause of Comparison

Adverbial Clause of Comparison คือประโยคย่อยที่ใช้เปรียบเทียบ หรือการอุปมาอุปมัย กับประโยคหลัก ผ่านการใช้คำสันธานเปรียบเทียบ เช่น as, than, like, หรือ more/less…than 

โดย Adverbial clause of comparison สามารถแบ่งได้หลักๆ อีก 2 ประเภท คือ Adverbial clauses of comparison of degree และ Adverbial clauses of comparison of manner ครับ

ตัวอย่าง Adverbial clauses of comparison of degree

Somsak is as good at video games as he is good at exercise.

สมศักดิ์เก่งวิดิโอเกมพอๆ กับที่เขาเก่งเรื่องการออกกำลังกายเลย

ตัวอย่าง Adverbial clauses of comparison of manner

My exam score turned out to be as good as I hoped

ผลสอบของฉันออกมาดีเหมือนที่ฉันคาดหวังไว้เลย

5. Adverbial Clause of Condition

Adverbial clauses of condition คือ dependent clause ที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงเงื่อนไขหรือเหตุผลที่เป็นไปได้ในประโยคหลัก โดยใช้คำสันธานเงื่อนไข เช่น if, unless, provided (that), as long as, in case, even if/though ดูตัวอย่างกันเลย

Adverbial Clause of Conditionตัวอย่างคำแปล
IfIf you study hard, you will pass the exam.ถ้าคุณตั้งใจเรียน คุณจะทำข้อสอบผ่าน
UnlessUnless you study hard, you will fail the exam.ถ้าไม่เรียนตั้งใจเรียน คุณจะสอบตก
Provided/providing (that)I’ll come to the party, provided/providing that I finish my work in time.ฉันจะมางานปาร์ตี้ ต่อเมื่อฉันทำงานเสร็จก่อนเวลา
As long asYou can use my computer as long as you don’t break it.คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของฉันได้ ตราบใดที่คุณไม่ทำมันพัง
In caseI brought my umbrella in case it rains.ฉันเอาร่มมาด้วย เผื่อฝนตก
Even if/thoughEven if/though you fail the exam, don’t give up.อย่ายอมแพ้นะ แม้ว่าคุณจะไม่ผ่านการสอบ

 

6. Adverbial Clause of Concession

Adverbial clause of concession เป็นประโยคที่ใช้เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่ผู้พูดไม่คาดหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น โดยมักมีคำเชื่อมเช่น although, even though, though, while, หรือ whereas นำหน้าประโยค

เช่น

Even though I was tired, I went to the gym

Although he is rich, he lives a simple life.

ในที่นี้ประโยคข้างหน้า (ที่ระบายสีเหลือง) คือ Adverbial clause of Concession ที่แสดงว่าผู้พูดต้องทำตามในสิ่งที่ทำอยู่ แม้จะไม่ได้ต้องการ หรือไม่ได้ยอมรับว่าทำสิ่งนี้

“แม้ว้าฉันเหนื่อย” ฉันก็ต้องไปออกกำลังกาย 

“แม้ว่าเขาจะรวย” เขาก็ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

7. Adverbial Clause of Purpose

Adverbial clause of Purpose คือ ประโยคที่ใช้เพื่อบอกเหตุผลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และมักมีคำเชื่อม เช่น “so that” หรือ “in order that” อยู่หน้าประโยค เช่น

I I study hard so that I can get good grade.

ฉันเรียนอย่างหนัก เพื่อที่จะได้เกรดที่ดี

ผมแนะนำว่า ให้มองการใช้ Adverbial clause of Purpose เพื่อเป็นการบอก เราทำประโยคหลักไปเพื่ออะไร ทำ X “เพื่อ” ให้เกิด Y ลองดูตัวอย่างกันครับ

ตัวอย่าง Adverbial clause of Purpose

Adverbial Clause of Purposeตัวอย่างคำแปล
So thatI study English every day so that I can work in international companiesฉันเรียนภาษาอังกฤษทุกวันเพื่อที่ฉันจะได้ทำงานในบริษัทต่างชาติได้
In order toI am saving money in order to buy a new English book.ฉันกำลังเก็บเงินเพื่อซื้อหนังสือภาษาอังกฤษเล่มใหม่
ToI am taking an English course to learn more about the language.ฉันกำลังเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษา

 

8. Adverbial Clause of Reason

Adverbial clause of Reason คือ ประโยคย่อยที่ใช้เหตุผลในการอธิบายเหตุการณ์ว่าเป็นเพราะอะไรที่ส่งผลให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยคำเช่น because, since, as

ให้มองว่า Adverbial clause of Reason ใช้เมื่ออยากบอกเหตุผลว่า “เพราะอะไร” หรือ “เนื่องจาก”

Adverbial Clause of Reasonตัวอย่างคำแปล
BecauseI study English because I want to improve my job prospects.ฉันเรียนภาษาอังกฤษเพราะฉันอยากเพิ่มโอกาสในการได้งาน
AsAs I want to travel to English-speaking countries, I am motivated to learn English.ฉันมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะฉันอยากไปเที่ยวประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
Because ofI couldn’t enroll in a good university because of my poor English skills.ฉันไม่สามารถสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีได้ เพราะทักษะภาษาอังกฤษของฉันไม่ดีพอ
Due toDue to my lack of English proficiency, I struggled during the job interview.เนื่องจากฉันไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอ ทำให้ฉันค่อนข้างมีปัญหากับการสัมภาษณ์งาน

Adverbial clause หลักการใช้ใน essay

การใช้ Adverbial clause เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในเขียน essay ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสอบ IELTS หรือ GRE พาร์ท Writing เพราะเจ้า Adverbial clause ช่วยให้โครงสร้างประโยคของเรามีความหลากหลาย ไม่จำเจ และมีความน่าสนใจกับสิ่งเรากำลังเขียน 

ตัวอย่าง คือ เราสามารถใช้ Adverbial clause of reason เพื่ออธิบายเหตุผลของเรื่องที่เรากำลังพูดถึงได้ เช่น 

As technology advances, it is becoming increasingly crucial to develop critical thinking skills” 

โดย Adverbial clause of reason ในประโยคนี้คือ “As technology advances” ซึ่งทำให้ประโยคเราดูเท่สุดๆ และสามารถนำไปใช้ในการเขียน Hook ในช่วง Introduction ของ essay ได้ดีมากๆ ครับ

Sentence fragment กับการใช้ Adverbial clause

ข้อผิดพลาดบ่อยๆ เวลาเราใช้ Adverbial clause มีอยู่ 2 อย่างครับ อย่างแรกคือ การปล่อย Adverbial clause ไว้อย่างโดดเดี่ยว โดยที่ไม่ได้นำไปเชื่อมกับประโยคหลักครับ

ตัวอย่างที่ผิด : Although I studied hard for my exam

ตัวอย่างที่ถูก : Although I studied hard for my exam, I still felt nervous.

จะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ผิดคือเราปล่อย Adverbial clause ทิ้งไว้โดดเดี่ยว และไม่ได้เชื่อมกับประโยคหลัก ซึ่งเราจะเรียกประโยคเหล่านี้ว่า Sentence fragment ครับ ซึ่งเป็นประโยคที่ผิดหลักไวยากรณ์ที่เราเจอบ่อยๆ ในการใช้ Adverbial clause

Adverbial clause สรุป

Adverbial clause เป็นประโยคที่ใช้เป็นคำบ่งบอกถึงเงื่อนไข, สถานที่, เวลา, เหตุผล, วัตถุประสงค์, อาการ  และลักษณะการเปรียบเทียบ ให้กับประโยคหลักมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

การใช้งาน adverbial clause ทำให้ประโยคเรามีความน่าสนใจมากขึ้น เล่าเรื่องได้ดีขึ้น และช่วยให้โครงสร้างประโยคเราดีขึ้นมากๆ ครับ แต่ทั้งนี้อย่าลืมใช้การใช้ comma แบ่งประโยคให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิด comma splice และ fragment ที่อาจทำให้ประโยคไม่ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และอาจไม่ได้สื่อความหมายอย่างถูกต้องตามที่เราหวังไว้ครับ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองครับ