Compound-complex sentence คือ? ประโยคความรวมและความซ้อน

Updated at February 27, 2023
เลือกอ่านตามหัวข้อ

Compound-complex sentence เป็นอาวุธลับสุดยอดของคนที่อยากเขียน Essay ให้โดดเด่น และสื่อสารได้อย่างมีเอกลักษณ์

อย่างไรก็ดี compound-complex sentence เป็นหนึ่งใน Sentence ที่มีความซับซ้อนที่สุด และมีพื้นฐานสำคัญหลายๆ อย่างที่เราต้องรู้ เช่น comma, คำสันธาน และอนุประโยคต่างๆ เพื่อให้เราใช้ compound-complex sentence ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ความซับซ้อนทั้งหมดนี้จะหมดไปทันที เพราะ วันนี้ Jasper & Reader จะมาอธิบายว่า compound-complex sentence คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค compound-complex sentence ที่ช่วยให้เราเห็นภาพมากขึ้น พร้อมพื้นฐานสำคัญที่เราต้องรู้ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย! 

Compound-complex sentence คือ อะไร?

Compound-complex sentence คือ ประโยคความรวมและความซ้อนที่ประกอบไปด้วย Independent clause ตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป และ dependent clause อย่างน้อย 1 ประโยค ผสมรวมกันเป็นประโยคเดียวเพื่อสื่อสาร

Compound-complex sentence เป็นหนึ่งในประเภทของ sentences ที่ซับซ้อนและใช้งานยากที่สุดครับ แต่นั่นเป็นเหตุผลที่ว่า ถ้าเราสามารถสร้างประโยค Compound-complex sentence ได้อย่างชำนาญ ก็จะช่วยให้เราเขียน essay ที่โดดเด่น มีคำสละสลวย และช่วยโน้มใจกรรมการได้ดีมากๆ ถ้าเรากำลังสอบเขียน essay อยู่ครับ

Compound-complex sentence มีอะไรบ้าง พื้นฐานสำคัญที่เราต้องเข้าใจ

Independent clause กับ dependent clause คือหัวใจสำคัญของการสร้างประโยค Compound-complex sentence เลยครับ 

Independent clause คือ ประโยคใจความสมบูรณ์ที่ไม่ต้องพึ่งประโยคอื่นๆ เพื่อสื่อสารใจความได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ dependent clause หรือประโยคใจความรองต้องพึ่งพาประโยคอย่าง independent clause เพื่อสื่อสารใจความได้อย่างครบถ้วนครับ

เรื่องถัดมาก็คือ compound sentence และ complex sentence ครับ

Compound sentence คือ ประโยคความรวมภาษาอังกฤษที่เกิดจากการรวมกันระหว่าง independent clause 2 ประโยค ในขณะที่ Complex sentence คือ ประโยคความซ้อนภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย independent clause 1 ประโยค และ dependent clasue 1 ประโยคครับ 

โดยประโยคทั้งสองประเภทนี้เกิดขึ้นมาจากการเชื่อมประโยคด้วยการใช้ Conjunction หรือคำสันธานภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมสองประโยคเข้าหากันครับ และเมื่อ compound sentence และ complex sentence เชื่อมกันผ่านการใช้คำสันธานและการใช้ comma ก็จะเกิดเป็น compound-complex sentence ครับ

และนี่ก็คือสรุปรวมสามสิ่งพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจเพื่อสร้าง compound-complex sentence ครับ

Compound-complex sentence ดูยังไง ?

ผมสรุปหลักการในการดูว่าประโยคไหนเป็นประโยค compound-complex sentence ไว้ 3 ข้อดังนี้เลยครับ

  • Compound-complex sentence มักจะมี Independent clause 2 ประโยคขึ้นไป และ dependent clause อย่างน้อย 1 ประโยค
  • มีการใช้ Conjunction มากกว่า 2 ตัวขึ้นไป
  • ประโยคมีความยาวมากกว่าปกติ สังเกตได้จากการใช้ comma ภาษาอังกฤษ หรือการใช้ semicolon ภายในประโยค

ตัวอย่าง ประโยค Compound-complex sentence

ตัวอย่าง ประโยค Compound-complex sentence ที่ผมจะยกตัวอย่างนี้จะมีการระบายสีให้ดูว่าประโยคไหนเป็น independent clause และ ประโยคไหนเป็น dependent clause เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า compound-complex sentence รวมร่างกันมาได้ยังไงครับ

โดยสีชมพูจะเป็น dependent clause และ สีฟ้าจะเป็น independent clause ครับ (กำลังแก้ไข ข้างล่างเป็นตัวอย่างที่ผิดอยู่ครับ)

Although Somsak can study English anywhere, he enjoyed learning English at Jasper & Reader website the most, and his score in English has improved significantly.

ถึงแม้สมศักดิ์สามารถเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนก็ได้ เขากลับชอบการเรียนภาษาอังกฤษที่แจ๊สเปอร์ที่สุด และคะแนนภาษาอังกฤษของเขาก็เพิ่มอย่างมีนัยยะสำคัญมาโดยตลอด


Jane usually self-study English at Jasper & Reader because it provides a detail-oriented resource for her to read, but she wishes there was a video format to make it more engaging

เจนเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองเป็นปกติที่ Jasper & Reader เพราะที่นี่มีข้อมูลที่ละเอียดมากๆ ให้เธออ่าน อย่างไรก็ดี เธอหวังว่าที่นี่จะมีการสอนผ่านวิดิโอบ้างเพื่อความน่าสนใตที่มากขึ้น


Mary loves to study Grammar, but John hates it because he cannot connect how topics relate to each other, so he cannot understand anything Grammar.

แมรี่รักการเรียนไวยากรณ์ แต่จอห์นเกลียดวิชานี้มาก เพราะเขาไม่สามารถเชื่อมโยงแต่ละหัวข้อเข้าด้วยกัน และนั่นทำให้เขาไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไวยากรณ์เลย

สรุป Compound-complex sentence

จะเห็นได้เลยว่าประโยค compound-complex sentence นั้นมีความซับซ้อนอยู่ไม่ใช่น้อย แต่เมื่อเราเข้าใจหลักในการดูว่าประโยคไหนเป็น compound-complex sentence และเข้าใจพื้นฐานสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประโยค compound-complex sentence ก็ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เห็นอีกต่อไป

การใช้ประโยคความรวมและความซ้อน หรือ compound-complex sentence อย่างชำนาญจะช่วยให้ essay เราดีขึ้นมากๆ เป็นการส่งสัญญาณให้กรรมการได้เห็นถึงทักษะภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการสื่อสารที่มีความโดดเด่น และเน้นย้ำมากกว่าการเขียนโดยทั่วไป

ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะครับ