หลักการใช้ Verb to Do คือ? เข้าใจการใช้ Do Does ใช้ยังไง (แถม Did Done ด้วยนะ)

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ทุกวันนี้ใครยังแยกไม่ออกบ้างว่าการใช้ Do does ใช้ยังไง Did done ใช้ตอนไหน แล้วทำไมบางครั้งใช้ was were ไม่ใช้ Did ผมเองก็คนนึงครับที่กว่าจะเข้าใจ

การใช้ Do does คือการเข้าใจเรื่อง Verb to do ซึ่งเป็นกริยาที่มีบทบาทสำคัญในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทของกริยาช่วย (auxiliary verb) และกริยาหลัก (main verb) 

ดังนั้นวันนี้ Jasper & Reader จะพาทุกคนมารู้จักกับเจ้า Verb to do ว่า

 • Verb to do คืออะไร do กับ does ใช้ยังไง ได้รู้จักการใช้กริยา 3 ช่อง ของ do (do/does did done)
 • ความแตกต่างระหว่าง done และ did เพื่อให้ประยุกต์ใช้ verb to do ได้อย่างถูกต้อง 

อยากรู้ต้องอ่านต่อ !

Verb to do คืออะไร เกี่ยวอะไรกับการใช้ Do Does Did

Verb to do คือ คำกริยา do does did done ที่เป็นได้ทั้งกริยาหลัก (Main Verb) ซึ่งแปลว่า “ทำ” “ปฏิบัติ” เช่น I do my homework every day และเป็นกริยาช่วยที่ใช้เพื่อสร้างประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ หรือบอกเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน เช่น Did you do your homework last night?

หลักการใช้ Verb to do เข้าใจการใช้ Do Does Did ใช้ยังไง

การใช้ Do Does Did มีการใช้ที่แตกต่างกันทั้งในแง่ของ Tense และประธานที่ต้องใช้ร่วมกันในประโยค

ผมจะพาดูทีละตัวเลยว่าแต่ละตัวใช้ยังไง มาดูกันเลย!

1. การใช้ Do Does ใช้ยังไง Do Does ใช้กับอะไร การใช้ do does ใช้ตอนไหน

การใช้ do และ การใช้ does แบ่งการใช้ได้ 2 กรณี คือ ใช้เป็นกริยาหลัก (Main verb) กับใช้เป็นกริยาช่วย (auxiliary verb) อยากรู้ว่า do กับ does ใช้ยังไง ต้องอ่านต่อ

1.1 Do ใช้ยังไง

Do ใช้เป็นกริยาหลัก (Main verb) แปลว่า “ทำ” และเมื่อเป็นกริยาช่วย (auxiliary verb) สามารถใช้สร้างประโยคคำถามและประโยคที่เน้นย้ำความสำคัญกับประธาน You, I, We, They 

 • กริยาหลัก: They do like Grammar? (เน้นย้ำว่าชอบ Grammar นะ)
 • กริยาช่วย: Do you like English Grammar?

นอกจากนี้ do (และ does) ยังมีการใช้ is am are เพื่อสร้าง Continuous Tense ด้วย เช่น I am doing homework.

1.2 Does ใช้ยังไง

Does คือ Do เติม es ใช้กับประธาน He, She, It, A cat สามารถใช้เป็นกริยาหลัก (Main verb) แปลว่า “ทำ” และเป็นกริยาช่วย (auxiliary verb) เพื่อสร้างประโยคคำถามและประโยคที่เน้นย้ำความสำคัญ หลายๆ คนมักจะใช้ผิดบ่อยใน Present Simple Tense เพราะประธานอย่าง He she it ต้องมาการเติม s และ Does ก็เป็น Do เติม s นั่นเอง  

 • กริยาหลัก: He does like to study English (เน้นย้ำว่าเขาชอบเรียนภาษาอังกฤษ)
 • กริยาช่วย: Does he like to study English?

2. การใช้ Did ใช้ยังไง Did ใช้กับอะไร

Did คือ กริยาช่อง 2 ของ do (do v.2) สามารถใช้กับประธานได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็น You, I, We, They, He, She, It, A cat สามารถใช้เป็นกริยาหลัก (Main verb) แปลว่า “ทำ” และเป็นกริยาช่วย (auxiliary verb) เพื่อสร้างประโยคคำถามและประโยคที่เน้นย้ำความสำคัญ มักเห็นได้บ่อยใน Past Simple Tense

 • กริยาหลัก: He does like to study English (เน้นย้ำว่าเขาชอบเรียนภาษาอังกฤษ)
 • กริยาช่วย: Does he like to study English?

2.1 การใช้ Did กับ Was Were

Did กับ was were สามารถใช้สร้างประโยคคำถามได้ แต่ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ในประโยคเดียว เราจะใช้ did เป็นกริยาช่วยร่วมกับคำกริยา เช่น Did she study Grammar ในขณะที่ was were เราจะใช้ร่วมกับส่วนขยายประธาน หรือใช้ was were ร่วมกับ V.ing ใน Past Continuous Tense เช่น Were they happy with the result? Were they studying English yesterday?

เรื่อง Did กับ was were เป็นเรื่องที่หลายคนสับสน เพราะแยกไม่ออกว่าตอนไหนต้องใช้ did ตอนไหนต้องใช้ was were ถ้าใครอยากรู้ was were ใช้ยังไง ถึงไปด้วยกันได้ กดอ่านเลย

3. Don’t Doesn’t ใช้ยังไง Don’t Doesn’t ใช้กับอะไร

3.1 Don’t ใช้ยังไง

Don’t คือ Do ในประโยคปฏิเสธใช้กับประธาน You, I, We, They เห็นได้บ่อยๆ ใน Present Tense สามารถใช้เป็นกริยาหลัก (Main verb) แปลว่า “ไม่ทำ” และเมื่อเป็นกริยาช่วย (auxiliary verb) สามารถใช้สร้างประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ 

 • กริยาหลัก: They don’t like Grammar (เน้นย้ำว่าชอบ Grammar นะ)
 • กริยาช่วย: Don’t you like English Grammar

3.2 Doesn’t ใช้ยังไง

Doesn’t คือ Does ในประโยคปฏิเสธใช้กับประธาน He, She, It, A dog เห็นได้บ่อยๆ ใน Present Tense เหมือนกันกับ Don’t ใช้เป็นกริยาหลัก (Main verb) แปลว่า “ไม่ทำ” และเมื่อเป็นกริยาช่วย (auxiliary verb) สามารถใช้สร้างประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ

 • กริยาหลัก: He doesn’t like Grammar (เน้นย้ำว่าชอบ Grammar นะ)
 • กริยาช่วย: Doesn’t he like English Grammar? 

4.การใช้ Didn’t

Didn’t คือ กริยาช่อง 2 ในรูปแบบปฏิเสธของ do ใช้กับ You, I, We, They, He, She, It, A cat ใน Past Tense เป็นได้ทั้งกริยาหลักและเป็นกริยาช่วย เพื่อสร้างประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ

 • กริยาหลัก: You didn’t like to study English (เน้นย้ำว่าเขาชอบเรียนภาษาอังกฤษ)
 • กริยาช่วย: Did he like to study English?

การใช้ Done กับ Did ต่างกันอย่างไร

Done คือ past participle ของ do (หรือที่เราเรียกกัน do verb 3) สามรถใช้เป็นกริยาหลักใน Perfect Tense แปลว่า “ทำเสร็จแล้ว” แต่ไม่สามารถใช้เป็นกริยาช่วยอย่างที่ Did ทำได้เพื่อสร้างประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ หรือประโยคที่เน้นความสำคัญใน Past Tense

 • กริยาหลัก: Done : I had done my homework
 • กริยาช่วย: Did: I did my homework. Did you finish your homework?   

สรุป Verb to do การใช้ Do Does ใช้ยังไง

Verb to do  หรือการใช้ Do Does Did สามารถใช้เป็นกริยาช่วยเพื่อสร้างประโยคคำถาม ปฏิเสธ และการเน้นย้ำ รวมถึงสามารถใช้เป็นกริยาหลักได้ในหลากหลายบริบท 

Verb to do เป็นพื้นฐานสำคัญในการไปสู่การใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างชำนาญ และคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นการพูดในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการเขียน essay เพื่อสอบ IELTS เลย หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง