Future Perfect Continuous Tense หลักการใช้และตัวอย่าง

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Future Perfect Continuous Tense เป็น 1 ใน 12 Tense ในภาษาอังกฤษที่หลายคนยังสับสนในการใช้อยู่ ยิ่งเป็น Tense ที่ยากๆ อย่าง Tense นี้ ยิ่งทำให้มีปัญหาในการใช้ได้ง่ายๆเลย

Jasper & Reader จะพาทุกคนมารู้จักกับ Future perfect continuous tense กัน

  • Future Perfect Continuous Tense ใช้ยังไง คืออะไรกันแน่
  • โครงสร้างของ Future Perfect Continuous Tense มีอะไรบ้าง
  • ตัวอย่าง Future Perfect Continuous Tense ที่จะช่วยให้เราเข้าใจ Tense มากขึ้น

จะเป็นยังไงมาดูกัน !

Future Perfect Continuous Tense คืออะไร ?

Future Perfect Continuous Tense คือ Tense ที่ใช้กับเหตุการณ์ที่บ่งบอกว่า เหตุการณ์นั้นกินระยะเวลาไปเท่าไหร่จากจุดที่ตั้งเวลาไว้ในอนาคต ผ่านการใช้ will have been และตามด้วย V.ing เช่น

By this time next year, she will have been working at the company for a decade.
ในช่วงเวลานี้ของปีหน้า เธอจะทำงานอยู่ที่บริษัทมาครบ 10 ปีแล้ว

Future Perfect Continuous Tense โครงสร้างประโยค

Subject + will + have + been + V.ing คือโครงสร้าง Future Perfect Continuous Tense แบบพื้นฐาน

ซึ่งโครงสร้างประโยคของ Future Perfect Continuous Tense ยังมีอีกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประโยคแบบบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และ ประโยคคำถาม

Future Perfect Continuous Tense โครงสร้างประโยคบอกเล่า

Subject + will + have been + V.ing + คำบอกเวลา

I will have been studying English for five years by the end of this month.
ฉันจะเรียนภาษาอังกฤษครบเป็นเวลาห้าปีเมื่อถึงปลายเดือนนี้

Future Perfect Continuous Tense โครงสร้างประโยคปฏิเสธ

Subject + will not (won’t) + have been + V.ing + คำบอกเวลา

They won’t have been living in that house for ten years when they decide to move.
พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านนั้นมาเป็นเวลาสิบปีแล้วเมื่อพวกเขาตัดสินใจย้าย

Future Perfect Continuous Tense โครงสร้างประโยคคำถาม

Question word + will + subject + have been + V.ing + คำบอกเวลา? หรือ Will + subject + have been + V.ing + คำบอกเวลา?

How long will you have been studying English by the end of this month?
เมื่อสิ้นเดือนนี้ถึงแล้วคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมานานเท่าไร?

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense ใช้ยังไง ใช้ตอนไหน ?

Future Perfect Continuous Tense จะใช้กับการบอกเล่าเหตุการณ์ว่ากินระยะเวลาไปเท่าไหร่จากจุดที่กำหนดไว้ในอนาคต

By 2030, I will have been working here for 10 years. (เมื่อถึงปี 2030 ฉันจะทำงานที่นี่มาเป็นระยะเวลา 10 ปี)

จากประโยคด้านบน จะเห็นได้ว่า ในอนาคต ปี 2030 ฉันคงจะทำงานครบ 10 ปี พอดี (ทำงานมาก่อนหน้านี้ 10 ปีแล้วนะ) จะเห็นได้ว่าเป็น Tense ที่มี่โอกาสได้ใช้ไม่เยอะมาก แต่เราก็ต้องรู้ไว้เผื่อมีออกในสนามสอบ หรือ ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

Future Perfect Continuous Tense คําบอกเวลา

Future Perfect Continuous Tense คำบอกเวลาถูกใช้เพื่อระบุว่าเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตจะเริ่มต้นและจะสิ้นสุดในเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างคำบอกเวลาที่ใช้กับ Future Perfect Continuous Tense:

  • By + point in time (วันที่/เดือนที่/ปีที่) เช่น By next month
  • By the time + point in time (วันที่/เดือนที่/ปีที่) เช่น  By the end of the week
  • When + point in time (วันที่/เดือนที่/ปีที่) เช่น When I see you again
  • Until + point in time (วันที่/เดือนที่/ปีที่) เช่น Until they arrive
  • For + duration of time (ระยะเวลา) เช่น For three hours

Future Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยค

Future Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยคบอกเล่า

The construction workers will not have been building the bridge for a long time by the end of the year.

คนงานก่อสร้างจะไม่ได้ก่อสร้างสะพานมานานถึงสิ้นปีนี้

I will not have been studying English for five years by the end of this month.
ฉันจะไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาห้าปีจนถึงสิ้นเดือนนี้

She will not have been waiting for him at the airport since morning.
เธอจะไม่ได้รอเขาที่สนามบินตั้งแต่เช้า

Future Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยคคำถาม

How many years will he have been working in this company by the end of next month?
เมื่อถึงสิ้นเดือนหน้า เขาจะทำงานในบริษัทนี้มาเป็นเวลากี่ปี?

How long will you have been waiting for the bus by the time it arrives?
คุณจะรอรถเมล์มานานเท่าไรถึงเวลาที่มันมาถึง?

Will they have been studying for the exam all day before the test starts?
พวกเขาจะเรียนตลอดวันก่อนที่การสอบจะเริ่มต้นหรือไม่?

Future Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

She will have been studying medicine for 10 years next month.
เธอจะเรียนแพทย์มาเป็นเวลา 10 ปี ในเดือนหน้า

They will have been living in that house for 20 years by the end of this year.
พวกเขาจะอาศัยในบ้านนั้นมาเป็นเวลา 20 ปี ในเวลาสิ้นปีนี้

By the time I retire, I will have been teaching English for 30 years.
เมื่อถึงเวลาฉันเกษียณ, ฉันจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 30 ปี

Future Perfect Continuous Tense ตัวอย่างประโยค wh

How long will you have been studying for the exam by the time it is scheduled?
คุณจะเรียนมานานเท่าไรก่อนเวลาที่กำหนดสอบ?

How much money will they have been saving for their trip to Europe?
พวกเขาจะเก็บเงินเพื่อการเดินทางไปยุโรปมาเป็นจำนวนเท่าไร?

How long will they have been waiting for the results by the time they receive them?
พวกเขาจะรอผลสอบมานานเท่าไรก่อนที่พวกเขาจะได้รับผล?

สรุปการใช้ Future Perfect Continuous Tense

เป็นยังไงครับ ความยากของ Future Perfect Continuous Tense นี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับ อยากให้ทุกคนจำคอนเซ็ปต์ของ Tense นี้ง่ายๆเลยก็คือ เป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ว่ากินระยะเวลาไปเท่าไหร่จากจุดที่กำหนดไว้ในอนาคต ใช้ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีรูปประโยคในโครงสร้างประโยคบอกเล่า คือ Subject + will + have + been + V.ing และเอาไปปรับใช้กับรูป