Future Continuous Tense
Future Perfect Tense
Future Perfect Continuous Tense

Future simple tense เข้าใจง่ายๆ ผ่านโครงสร้างและตัวอย่างประโยค

เขียนโดย

ถ้าใครเรียน 12 Tense มาได้สักพักแล้ว จะรู้ว่า Future Tense เป็นอีกหนึ่ง aspect ที่ค่อนข้างเห็นภาพได้ยาก แต่แน่นอนว่าทุกอย่างต้องมีจุดที่ง่ายที่สุด และนั่นก็คือ Future Simple Tense นั่นเอว

วันนี้ Jasper & Reader จะพาทุกคนมารู้จักกับ Future Simple Tense และ

 • Future Simple Tense ใช้ยังไง
 • โครงสร้างของ Future Simple Tense มีอะไรบ้าง
 • ตัวอย่างประโยค Future Simple Tense

เรียนรู้วิธีใช้ Future Simple Tense อย่างมือโปรด้วยกันเลย!

Future Simple tense คือ

Future simple tense คือ verb tense ที่ใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการใช้โครงสร้างประโยค ประธาน + คำกริยาช่วย will/shall ตามด้วยกริยาหลัก เช่น I will graduate from university next year ฉันจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปีหน้า

Subject (ประธาน) + กริยาช่วย will/shall + กริยาช่องที่ 1
Subject + Will + V.1
I will go

การใช้ Future simple tense เหมาะสำหรับการพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน หรือเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น ซึ่งใช้ค่อนข้างบ่อยทั้งในชีวิตประจำวันไปจนถึงงานเขียนเลยครับ เช่น

It will rain tomorrow พรุ่งนี้จะฝนตก (จะตกไหมไม่รู้นะ แต่เดาว่าน่าจะตก ผ่านการใช้ future simple tense)

โครงสร้างประโยค Future Simple tense

Subject + will/shall + V.1 คือโครงสร้างประโยคพื้นฐานของ Future simple tense ครับ

แต่! แต่! ในความเป็นจริง เราสามารถพูดถึงอนาคตได้หลากหลายวิธีครับ บางครั้งเราอาจจะอยากปฎิเสธสิ่งที่อีกคนพูดว่าไม่จริง หรือ อาจจะตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตก็ได้ ดังนั้นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเลยมีโครงสร้างประโยคอื่นๆ เช่น โครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และ คำถาม ผมสรุปไว้เป็นตารางแบบนี้ครับ โดยเจ้า [Object/Complement] หรือ กรรม/ส่วนขยายประธาน จะมีหรือไม่มีก็ได้ครับ

ประธาน
โครงสร้างประโยคบอกเล่า โครงสร้างประโยคปฏิเสธ โครงสร้างประโยคคำถาม
I I will + V.1 + [object/complement] I will not + V.1 + [object/complement] Will I + V.1 + [object/complement]?
We We will + V.1 + [object/complement] We will not + V.1 + [object/complement] Will we + V.1 + [object/complement]?
You You will + V.1 + [object/complement] You will not + V.1 + [object/complement] Will you + V.1 + [object/complement]?
He/She/It He/She/It will + V.1 + [object/complement] He/She/It will not + V.1 + [object/complement] Will he/she/it + V.1 + [object/complement]?
They They will + V.1 + [object/complement] They will not + V.1 + [object/complement] Will they + V.1 + [object/complement]?

แต่ ! (อีกแล้ว) ยังมีอีกวิธีในการใช้พูดเกี่ยวกับอนาคตครับ นั่นก็คือการใช้โครงสร้าง Subject + is/am/are + going to + V.1 นั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากการใช้ will เล็กน้อย ถ้าใครอยากรู้เพิ่ม อ่านต่อได้เลยที่ will กับ going to ต่างกันยังไง

ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างโครงสร้างประโยคแต่ละตัวกันครับ

1. โครงสร้างประโยคบอกเล่า Future Simple Tense

Subject + will/shall + V.1 + [complement] + [Time]

โครงสร้างประโยคบอกเล่า future simple tense ขึ้นต้นด้วยประธาน ตามด้วย will หรือ shall และลงท้ายด้วยกริยาช่องที่ 1 ครับ เช่น

 • I will call you tomorrow.
 • She will be happy to hear the news.

Subject + will + V.1 + object/complement Time
I will go to the library tomorrow.
ฉันจะไปห้องสมุดพรุ่งนี้
Subject + will + V.1 + object/complement
She will be happy to hear the news.
เธอจะมีความสุขถ้าได้รู้ข่าว

2. โครงสร้างประโยคปฏิเสธ Future Simple Tense

Subject + will/shall + not + V.1 + [complement] + [Time]

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ future simple tense เพิ่มคำว่า not หลัง will หรือ shall เท่านั้นเลยครับ นอกนั้นเหมือน future simple tense เลย เช่น

 • They will not accept the offer.

 • She will not be happy to know the exam’s result.

Subject + will not + V.1 + object/complement Time
They will not accept the offer
พวกเขาจะไม่รับข้อเสนอนี้

3. โครงสร้างประโยคคำถาม Future Simple Tense

Will/shall + subject + V.1 [complement] + ?

(Wh-word) + will/shall + subject + V.1 + [complement] + ?

โครงสร้างประโยคคำถาม future simple tense มีอยู่ 2 แบบครับ 

 • แบบแรก : ขึ้นต้นด้วย will/shall ตามด้วยประธาน ต่อด้วยกริยาช่องที่ 1 ครับ
 • แบบที่สอง : ขึ้นต้นด้วย Wh question เช่น what, when, where, who, why, หรือ how ต่อด้วยประธาน และตามด้วยกริยาช่องที่ 1 ครับ

เช่น

 • Will you go to the party tonight?
 • Shall we order pizza for dinner?
 • Will they finish their homework before bedtime?
Will/shall + Subject + V.1 + object/complement Time
Will they finish their homework before bedtime
พวกเขาจะทำการบ้านเสร็จก่อนเวลานอนไหม?
WH words + Subject + will + V.1 object/complement Time
How they will finish their homework before bedtime
พวกเขาจะทำการบ้านเสร็จก่อนเวลานอนได้ยังไง?

Future Simple Tense ใช้ยังไง

Future simple tense มีแนวทางการใช้ที่หลากหลายมากครับ ผมสรุปออกมาเป็น 5 สถานการณ์ ได้แก่

 • คาดการณ์ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ในอนาคต
 • แผนการในอนาคต
 • ให้คำแนะนำ
 • ให้ความช่วยเหลือ
 • คำมั่นสัญญาในอนาคต
1. การคาดการณ์ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ในอนาคต

เรามักใช้ future simple tense ในการคาดการณ์สิ่งต่างๆ ที่เกิดจะขึ้นในอนาคต แน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่วางแผนไว้ก่อน แต่เราค่อนข้างเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอนาคต

He will definitely win the race. (เชื่อมั่นว่าเขาจะชนะการแข่งขัน)

She will be a great lawyer one day. (เชื่อมั่นว่าเธอจะประสบความสำเร็จในการเป็นทนาย)

2. แผนการในอนาคต

Future simple tense มักใช้กับแผนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมาย ไปเที่ยว หรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เช่น We will meet at the restaurant at 7 p.m.

ซึ่งหลายคนมักจะสับสนกับ Present continuous tense เพราะทั้ง future simple กับ present continuous ต่างก็ใช้กับเหตุการณืที่เป็นแผนในอนาคตได้ เช่น 

We will meet at the library at 7 p.m. 

We are meeting at the library at 7 p.m.

ถ้าแปลเป็นไทย ความหมายแทบจะเหมือนกันเลยใช่ไหมครับ แต่ความแตกต่างระหว่างสองอย่างนี้ คือ ความแน่นอนของเหตุการณ์ครับ ถ้าเราใช้ Present continuous เราเชื่อว่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้รับการยืนยันแล้วว่าจะเกิดจริงๆ ในขณะที่ Future simple ยังไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ที่พูดจะเกิดขึ้นจริงไหม เราเรียกความไม่แน่ใจเหล่านี้ว่า “Degree of certainty” หรือ ระดับความมั่นใจ ครับ

อ่านต่อ

3. ความตั้งใจ (Willingness)

Future simple tense สามารถใช้บอกความตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่าง (และไม่ตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่าง) ได้ในอนาคตครับ เช่น

I’ll help her with homework.
ฉันจะช่วยเธอทำการบ้านเอง (ตั้งใจอยากจะช่วย)

She won’t accept the job offer.
เธอจะไม่ตอบรับข้อเสนองานนั้น (ตั้งใจที่จะไม่รับข้อเสนอ)

4. ให้คำแนะนำ

Future simple tense สามารถใช้เพื่อให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคตได้ ผ่านการใช้ future simple ร่วมกับประโยคเงื่อนไข if clause เช่น

You will need to study more if you want to pass the test.

คุณควรจะเรียนให้มากกว่านี้ถ้าอยากสอบผ่าน

5. คำมั่นสัญญาในอนาคต

สุดท้าย future simple tense สามารถใช้เพื่อบอกถึงคำสัญญาหรือความมุ่งมั่นที่จะทำให้เหตุการณ์ในอนาคตเกิดขึ้นจริงครับ เช่น

I will call you as soon as I get home.
ฉันจะโทรหาคุณทันทีที่ฉันถึงบ้าน

He will always love her, no matter what.
เขาจะรักเธอตลอดไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

Future Simple Tense ตัวอย่างประโยค

สุดท้ายนี้เรามาใช้พื้นฐานทั้งหมดที่เราเรียนเกี่ยวกับ future simple tense มาใช้กับตัวอย่างประโยคกันครับ

Future simple สามารถแต่งประโยคออกมาได้หลากหลายมากครับ ไม่ว่าจะเป็น future simple tense ตัวอย่างประโยค going to ไปจนถึงการใช้ will/shall ในประโยคบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ 

ประเภท โครงสร้าง ตัวอย่างประโยค
ประโยคบอกเล่า Subject + will + V.1 I will learn English this year.
ประโยคปฏิเสธ Subject + will + not + V.1 She will not enroll in an English course next semester.
ประโยคคำถาม Will/Shall + subject + V.1 Will they improve their English skills with practice?

ลองมาดูตัวอย่าง future simple tense ได้ล่างนี้ได้เลย!

1. Future Simple Tense ตัวอย่างประโยคบอกเล่า

I will learn English this year.
ฉันจะเรียนภาษาอังกฤษในปี้นี้

They will improve their English skills with practice.
พวกเขาจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการฝึกฝน

She will enroll in an English course next month.
เธอจะลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเดือนหน้า

2. Future Simple Tense ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

I will not learn English on weekends.
ฉันจะไม่เรียนภาษาอังกฤษช่วงวันสุดสัปดาห์

He will not take English lessons this semester.
เขาจะไม่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเทอมนี้

We will not be able to speak English fluently without practice.
พวกเขาจะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ถ้าไม่ฝึกฝน

3. Future Simple Tense ตัวอย่างประโยคคําถาม

Will you learn English this year?
คุณจะเรียนภาษาอังกฤษปีนี้ใช่ไหม

Will they improve their English skills with practice?
พวกเขาจะพัฒนาทักษะภาษอังกฤษด้วยการฝึกฝนใช่ไหม?

Shall we enroll in an English course together?
เรามาลงเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันไหม?

4. Future Simple Tense ตัวอย่างประโยค going to

I am going to learn English this year.
ฉันจะลงเรียนภาษาอังกฤษในปีนี้ (ตัดสินใจไปแล้วว่าจะลงก่อนที่จะพูด)

He is not going to take English lessons this semester.
พวกเขาจะไม่ลงเรียนภาษาอังกฤษในเทอมนี้ (ตัดสินใจไปแล้วก่อนจะพูดว่าจะไม่ลงเรียน)

Are they going to improve their English skills with practice?
พวกเขาจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการฝึกฝนใช่ไหม

Future Simple Tense สรุป

มาสรุปกันสักรอบก่อนจากกัน

Future simple tense เป็น verb tense ที่ใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือการกระทำในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ การให้คำสัญญา ไปจนถึงการวางแผน ผ่านการใช้โครงสร้างประโยค Subject + will/shall + V.1

การใช้ Future simple tense จะช่วยให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้น ทั้งการใช้ในชีวิตประจำวัน และการใช้ในการทำงานเลยครับ

ประเภท โครงสร้างประโยค ตัวอย่าง
ประโยคบอกเล่า Subject + will/shall + V.1 I will self-study tomorrow.
ประโยคปฏิเสธ Subject + will/shall + not + V.1 I will not self-study tomorrow.
ประโยคคำถาม Will/shall + Subject + V.1 Have you been to Paris before? Has she finished her work?

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ