การใช้ not only but also ไม่เพียงแต่ ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่าง

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Not only but also คำเชื่อมคู่สุดเจ๋งที่ช่วยให้ essay ของเราดูดีมีสไตล์ แต่นั่นขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ถูกหลักการรึเปล่า? 

จริงๆ แล้ว not only but also เป็นหนึ่งใน Correlative conjunction ยอดฮิตที่มักถูกหยิบมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูล 2 อย่างใน essay เพื่อให้งานเขียนดูไม่น่าเบื่อ และเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงคณะกรรมการสอบว่าเรามีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม 

อย่างไรก็ดี not only but also ถูกนำไปใช้ผิดหลักการอยู่ไม่น้อย ซึ่งนั่นทำให้งานเขียนของเราไม่ได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็น

วันนี้ Jasper & Reader จะพาทุกคนมาเข้าใจการใช้ not only but also ว่ามีหลักการใช้ยังไง? Not only but also แปลว่าอะไร แล้วช่วยให้ essay ของเราโดดเด่นขึ้นได้ยังไง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย!

การใช้ not only but also มีความหมายว่าอย่างไร?

not only but also เป็นคำเชื่อมคู่ หรือ correlative conjunction ที่มักจะถูกใช้เพื่อเน้นย้ำ และเชื่อมโยงข้อมูล 2 อย่างเข้าด้วยกัน โดยที่ข้อมูล 2 ชิ้นนี้ต้องมีความสำคัญเท่ากันและมีความหมายไปในทิศทางเดียวกันครับ

ถ้าเราแยกดูความหมาย not only but also ทีละตัวละก็ เราก็จะพบว่า not แปลว่า “ไม่” only แปลว่า “เพียงแค่” “เพียงแต่” “เท่านั้น” “นอกจาก” but แปลว่า “แต่” also แปลว่า “อีกด้วย” “เช่นกัน” “เช่นเดียวกัน” “เหมือนกัน”

ดังนั้น not only but also จึงมีคำในภาษาไทยค่อนข้างหลากหลาย แต่มีความหมายค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ นั่นก็คือ

  • not only [X] but (also) [Y] แปลว่า “ไม่เพียงแค่ X เท่านั้น แต่ยัง Y อีกด้วย”
  • not only [X] but (also) [Y] แปลว่า “ไม่ใช่แค่ X เพียงอย่างเดียว แต่ยัง Y อีกด้วย”
  • not only [X] but (also) [Y] แปลว่า “ไม่ได้แค่ X เท่านั้น แต่ยัง Y อีกด้วย”

นอกจากนี้ เราจะเห็นได้ว่า not only but also นั้นจะมีวงเล็บตรง also ด้วย นั่นเป็นเพราะว่าบางครั้งเราสามารถละคำว่า also ออกจากประโยคได้โดยที่ความหมายยังคงเดิมอยู่ครับ

การใช้ not only but also ทำให้ประโยคเราสละสลวยมากขึ้นครับ แทนที่เราจะเขียนสองประโยคแยกกัน เราสามารถที่จะใช้ not only but also เชื่อมสองสิ่งที่เราสื่อเข้าด้วยกันให้ประโยคดูมีสไตล์มากขึ้น รวมถึงช่วยให้เราเน้นย้ำอารมณ์ของประโยคได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี not only but also จะแตกต่างจากการใช้ but แบบปกติทั่วไป เพราะ but เป็นคำสันธานภาษาอังกฤษที่ไม่จำเป็นต้องใช้เป็นคู่ แถมยังมีหลักการใช้ที่ค่อนข้องซับซ้อนกัน ระวังอย่าเผลอสับสนนะครับ

3 หลักการใช้ not only but also พร้อมตัวอย่างประโยค

1) การใช้ not only but also ต้องใช้ Parallel structure

Parallel structure คือ โครงสร้างคู่ขนานในภาษาอังกฤษ ซึ่งกำหนดให้องค์ประกอบในประโยคมีไวยากรณ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีหน้าที่เดียวกัน และคงความสำคัญที่เท่าๆ กัน โดยหนึ่งในสถานการณ์ที่เราจะต้องใช้ Parallel structure เมื่อเราต้องการเปรียบเทียบข้อมูลสองอย่างเหมือนกับการใช้ not only but also ครับ

อย่างไรก็ดี ข้อผิดพลาดที่เห็นบ่อยๆ คือ ประโยคที่ใช้ not only but also นั้นไม่ parallel กันในระดับของ Part of speech ครับ นั่นหมายความว่า ถ้าเราต้องการเทียบคำนามสองตัว เราก็ต้องใช้คำนามทั้งคู่กับการใช้ not only but also ครับ 

โครงสร้างการใช้ not only but also ในระดับ Part of speech แบบถูกต้อง

Subject + verb + not only + [noun] + but also + [noun].

Subject + not only + [verb] + but also + [verb].

ตัวอย่างการใช้ not only but also

Studying English requires not only patience and diligence, but also the ability to adapt to new learning styles and techniques

(การเรียนภาษาอังกฤษต้องการไม่ใช่แค่ความอดทนและความพยายามเท่านั้น แต่ยังต้องการทักษะในการปรับตัวเพื่อเรียนรู้เทคนิคและสิ่งใหม่ๆ อีกด้วย)

ตัวอย่างโครงสร้างการใช้ not only but also ในระดับ Part of speech แบบผิดหลักไวยากรณ์

The movie was not only boring but also had not good acting.

ประโยคนี้จะเห็นว่า was กับ had แม้จะเป็น part of speech เดียวกัน นั่นก็คือตัวกริยา แต่สิ่งที่ไม่ Parallel กันก็คือเรื่องของ tense ครับ ดังนั้นตัวอย่างนี้จึงเป็นการใช้ not only but also ที่ผิดหลักไวยากรณ์นั่นเอง

อย่างไรก็ดี การใช้ not only but also นั้นมีข้อยกเว้นเล็กน้อยเมื่อเราใช้เทียบประธานสองตัวที่เป็นเอกพจน์ (Singular)  กับ พหูพจน์ (Plural) ครับ

กรณีนี้แบบจะทำให้เรางงมากว่า แล้วเราจะใช้ not only but also ยังไงให้เป็นโครงสร้างคู่ขนานละ? ตัวอย่างก็คือประโยคด้านล่างนี้ครับ

Not only Somsri but also her friends ___________ learning English at Jasper & Reader

ถ้าเป็นแบบนี้ เราควรจะต้องใช้ is หรือ are ละ? เพราะประธานสองตัวในตัวอย่าง มีตัวนึงเป็นทั้งเอกพจน์และอีกตัวเป็นพหูพจน์ คำตอบก็คือ เราจะเติม is หรือ are โดยอ้างอิงจากประธานที่อยู่หลัง but also ครับ ซึ่งในกรณีนี้คือ her friends ที่เป็นพหูพจน์นั่นเอง ดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือต้องเติม are ครับ

2) การใช้ not only but also ขึ้นต้นประโยค ต้องใช้ Inversion

การใช้ not only but also มักจะใช้เพื่อเน้นย้ำให้ประโยคที่เราจะสื่อมี impact มากขึ้น ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่เราใช้คือการใช้ not not only but also ขึ้นต้นประโยคครับ

ตัวอย่างประโยค not only but also ขึ้นต้นประโยคที่ถูกต้อง

Not only does learning English require dedication but also demands patience.

Not only do I self-study Grammar at Jasper & Reader in the morning but also Vocabulary.

ตัวอย่างประโยค not only but also ขึ้นต้นประโยคที่ผิด

Not only can you learn English easily but also should practice every week

Not only does Robert study Grammar but also eat.

จะเห็นได้ว่า Can ไม่ได้ Parallel กับ Should รวมถึง Study Grammar กับ eat ที่ไม่ขนานกันเลย ที่ถูกต้องคือเปลี่ยนจาก eat เป็นคำนามที่เกี่ยวข้องเช่น Vocabulary นั่นเอง

3) การใช้ not only but also ต้องใช้ comma ถ้าเชื่อม Independent clause

Independent clause คือ ประโยคที่สามารถสื่อสารใจความได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวคนเดียว ไม่ต้องพึ่งพาประโยคอื่นเพื่อสื่อสารใจความ ซึ่งหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกำหนดไว้ว่า เราต้องใช้ comma ร่วมกับคำสันธานภาษาอังกฤษ ถ้าเราอยากเชื่อม independent clause สองประโยคเข้าด้วยกันครับ

ซึ่งการใช้ not only but also เองก็เข้าข่ายกรณีนี้ด้วย เนื่องจาก not only but also เองก็ถือเป็นคำสันธานภาษาอังกฤษประเภทนึงเหมือนกัน โดยการใช้ comma ร่วมกับการใช้ not only but also นั้นจะถูกใช้เพื่อเชื่อม independent clause สองอันเข้าด้วยกัน โดยที่สองประโยคต้องอยู่ในโครงสร้างคู่ขนานกันตามหลักการที่ 1 ที่เราได้อ่านกันไปครับ

Learning English is not only a challenging task, but it can also be an incredibly rewarding experience when you see your progress over time.

(การเรียนภาษาอังกฤษนอกจากจะเป็นงานที่ยากแล้ว การเรียนภาษาอังกฤษยังมอบประสบการณ์ที่มีค่าเมื่อเราได้เห็นความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง)

Not only will learning English improve your communication skills, but also it will open up new opportunities for your career.

(การเรียนภาษาอังกฤษwไม่ใช่พัฒนาทักษะการสื่อสารของเราเท่านั้น แต่การเรียนภาษาอังกฤษยังเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับหน้าที่การงานเราได้อีกด้วย)

สรุปหลักการใช้ not only but also

จบแล้วครับกับการใช้ not only but also ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังศึกษาวิธีการใช้ not only but also อย่างถูกหลักไวยากรณ์และหาวิธีการเขียน essay ของเราให้โดดเด่นครับ