หลักการใช้ Past tense ทั้งหมด โครงสร้างและตัวอย่างประโยค

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ถ้าคลิกเข้ามาบทความนี้ แปลว่าเพื่อนๆ ต้องกำลังสับสนกับรูปแบบและโครงสร้างต่างๆ ของ Past tense อยู่แน่ๆ เลยใช่ไหมครับ

ผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่ทุกคนที่กำลังอ่านบทความนี้ที่เจอปัญหานี้ ผมเองก็เคยสับสนหนักมากกับ Past tense ครับ เพราะ Past tense เป็น 1 ใน 12 tense ที่ใช้บ่อยมากๆ แต่ก็สับสนกับ Present tense บางตัวว่า สรุปแล้วควรใช้ tense ไหนดีเวลาสื่อสาร 

อย่าเพิ่งหมดหวังครับ ผมนี่ค่อนข้างเป็นเด็กเรียนกลางๆ ด้านภาษาอังกฤษ แต่ตอนนี้ก็ใช้ tense ต่างได้คล่องแคล่วระดับนึงแล้ว ด้วยคำแนะนำและการฝึกฝน ทุกคนก็เก่งขั้นเทพได้ครับ

วันนี้ผม Jasper & Reader จะมาเล่าว่า Past tense ทั้งหมดมีอะไรบ้าง โครงสร้างเป็นยังไง พร้อมกับตัวอย่างประโยคที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ Past tense มากขึ้นครับ ไปดูกันเลย!

Past Tense คือ

Past Tense คือ กฏไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต มีทั้งหมด 4 แบบด้วยกัน ได้แก่ Past simple, Past Continuous, Past Perfect และ Past Perfect Continuous

Past tense แต่ละประเภทจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่า เราอยากจะสื่ออะไรในอดีต เราลองมาดูโครงสร้างพื้นฐานแต่ละประเภทกันเลยดีกว่าครับ ว่าเป็นยังไง

Past tense มีอะไรบ้าง

 • Past Simple Tense : Subject + V.2 
 • Past Continuous Tense : Subject + was/were + V.ing  (Present participle)
 • Past Perfect Tense : Subject + had + V.3 (Past participle)
 • Past Perfect Continuous Tense : Subject + had + been + V.ing (Present participle)

แต่ว่า Past tense เนี่ย จริงๆ แล้ว ไม่ได้มีใช้แค่นี้นะครับ แต่ว่ายังมีโครงสร้างประโยครูปแบบอื่นๆ เช่นประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถามอีกด้วย เราลองไปดูกันเลยครับ

โครงสร้างประโยค Past tense

1. โครงสร้างประโยค Past Simple

โครงสร้างประโยคบอกเล่า: Subject + V.2

โครงสร้างประโยคคำถาม: Did + subject + V.1 + question mark?

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ: Subject + did not + V.1

2. โครงสร้างประโยค Past Continuous

โครงสร้างประโยคบอกเล่า: Subject + was/were + present participle (V.ing) 

โครงสร้างประโยคคำถาม: Was/Were + subject + present participle (V.ing) + question mark?

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ: Subject + was/were not + present participle (V.ing) 

3. โครงสร้างประโยค Past Perfect

โครงสร้างประโยคบอกเล่า: Subject + had + past participle (V.3)

โครงสร้างประโยคคำถาม: Had + subject + past participle (V.3) + question mark?

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ: Subject + had not + past participle (V.3)

4. โครงสร้างประโยค Past Perfect Continuous

โครงสร้างประโยคบอกเล่า: Subject + had been + present participle (V.ing) of the verb

โครงสร้างประโยคคำถาม: Had + subject + been + present participle (V.ing) of the verb + question mark?

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ: Subject + had not (hadn’t) been + present participle (-ing form) of the verb

Past tense ใช้ยังไง

Past tense ใช้เล่าเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สิ้นสุดไปแล้ว เหตุการณ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดนึงในอดีต ไปจนถึงการเล่าเหตุการณ์ในอดีตเป็นลำดับให้เข้าใจบริบทในอดีตมากขึ้น

เรามาดูหลักการใช้ Past tense แต่ละ tense กันเลยว่าใช้ยังไงบ้างครับ

Past Simple Tense

Past simple tense ใช้กับเหตุการณ์ที่

 • เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดในอดีต เช่น I self-studied English yesterday. เมื่อวานนี้ฉันเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง (เรียนไปจบไปแล้ว วันนี้ไม่ได้เรียน)
 • กิจวัตรประจำวัน หรือ สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันในอดีต เช่น I used to play Tennis everyday. ฉันเคยเล่นเทนนิสทุกวัน (แต่ทุกวันนี้ไม่ได้เล่นแล้ว)

Past Continuous tense

Past continuous tense ใช้กับเหตุการณ์ที่

 • กำลังเกิดขึ้นในอดีต ให้ความสำคัญกับเวลา และความต่อเนื่องของเหตุการณ์ Yesterday at 9.00, I was studying English with my friend.
 • เล่าสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน While I was studying English, Somsri was practicing Vocabulary.
 • ใช้เล่าเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ แต่มีอีกเหตุการณ์เข้ามาแทรก While I was studying English, the phone ranged!

Past Perfect Tense

Past perfect tense ใช้กับเหตุการณ์ที่

 • เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่สิ้นสุดไปแล้ว ก่อนที่จะมีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น Somsak had left the library when Somsri arrived สมศักดิ์ออกจากห้องสมุด ก่อนที่สมศรีจะมาถึง 
 • ใช้เล่าเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เช่น การเล่าข่าว
 • เล่าเหตุการณ์สมมติในอดีต

Past Perfect Continuous Tense

Past perfect continuous tense ใช้กับเหตุการณ์ที่

 • เล่าเหตุการณ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในอดีต จนถึงเหตุการณ์ที่สอง เช่น After Somsak had been practicing vocabulary for 10 hours, he went to bed.
 • ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในอดีต ก่อนที่จะเกิดอีกเหตุการณ์นึง เช่น She had been playing games for 3 hours when her friends came to visit her.
 • แสดงเหตุและผลในอดีตว่า เพราะเกิดเหตุการณ์ที่ 1 เหตุการณ์สองจึงเป็นแบบนี้ เช่น Because Somsak had been self-studying English for 3 months, he achieved a top 3 in English subject in his class.

Past tense ใช้กริยาอะไร

เราใช้กริยาช่วย Auxiliary verb ร่วมกับกริยาหลัก (Main verb) เช่น การใช้ was were ใน Past tense อย่างเช่น Past simple และ Past continuous tense เรามีการใช้ was were คู่กับ V.ing ครับ ในขณะที่ Past perfect เราใช้ has/have + กริยาช่องที่ 3 และ Past perfect continuous เราใช้ has/have + been + V.ing ครับ

Past tense ตัวอย่างประโยค

เราลองมาดูตัวอย่าง ประโยคบอกเล่า, ประโยคปฏิเสธ, และ ประโยคคำถาม อื่นๆ เพิ่มเติมกันครับ

1. ตัวอย่างประโยค Past simple tense

ประโยคบอกเล่า: I learned English in school.
ประโยคปฏิเสธ: I didn’t learn English in school.
ประโยคคำถาม: Did you learn English in school?

2. ตัวอย่างประโยค Past continuous tense

ประโยคบอกเล่า: I was learning English when you called.
ประโยคปฏิเสธ: I was not learning English when you called.
ประโยคคำถาม: Were you learning English when I called?

3. ตัวอย่างประโยค Past perfect tense

ประโยคบอกเล่า: I had learned English before I traveled to England.
ประโยคปฏิเสธ: I had not learned English before I traveled to England.
ประโยคคำถาม: Had you learned English before you traveled to England?

4. ตัวอย่างประโยค Past perfect continuous tense

ประโยคบอกเล่า: I had been learning English for five years before I moved to the United States.
ประโยคปฏิเสธ: I had not been learning English for five years before I moved to the United States.
ประโยคคำถาม: Had you been learning English for five years before you moved to the United States?

สรุป Past tense

Past tense เป็นหลักการทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้เล่าเหตุการณ์ในอดีต มีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ Past simple tense, Past continuous tense, Past perfect tense และ Past perfect continuous tense

 • Past simple : อธิบายเหตุการณ์ หรือ กิจวัตรประจำวันที่สิ้นสุดแล้วในอดีต
 • Past continuous : อธิบายเหตุการณ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในอดีต
 • Past perfect : อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์นึง
 • Past perfect continuous : อธิบายเหตุการณ์ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะเกิดอีกเหตุการณ์นึงขึ้น

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ