Sentence คือ? รู้จัก Types of sentence พร้อมตัวอย่างประโยค

เลือกอ่านตามหัวข้อ

รากฐานของการเขียน Essay ที่ดี เริ่มต้นการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ หรือ Sentence ได้ดี 

Sentence นั้นเรียกได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญสู่การประสบความสำเร็จต่อการไปเรียนต่อต่างประเทศเลยก็ว่าได้ครับ เพราะ ในทุก essay จะประกอบไปด้วย Paragraph และในทุก Paragraph ก็ประกอบไปด้วย Sentence หลายๆ ประโยคนั่นเอง

ดังนั้นการเข้าใจเรื่อง Sentence จะช่วยให้เราเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นและช่วยให้เราเขียน Essay ที่ดีได้ครับ วันนี้ Jasper & Reader จะมาแชร์ว่า ประโยคภาษาอังกฤษ หรือ Sentence นั้น จริงๆ แล้วมันคืออะไร มีกี่ประเภทกันแน่ ไปดูกันเลย!

Sentence คืออะไร?

Sentence คือ กลุ่มคำที่ประกอบรวมกันเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อใจความได้อย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง มักจะประกอบไปด้วยประธาน (Subject) และส่วนแสดงกริยา (Predicate) ซึ่งเราจะเรียก Sentence สลับกันไปมากับ Independent clause ครับ

นอกจากนี้ลักษณะสำคัญของ Sentence หรือ ประโยคในภาษาอังกฤษ คือ

1) เริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letter) เช่น “Somsri studies English.”

2) จบประโยคด้วยเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) เช่น Period หรือที่เรามักเรียกว่า “จุด full stop”

3) มีประธานหลักแค่ 1 ตัวที่แสดงกริยาหลักนั้นๆ เช่น แจ๊สเปอร์เรียนภาษาอังกฤษ (แจ๊สเปอร์เป็นประธานหลักของประโยคที่แสดงการกระทำ “เรียน”) แต่ในหนึ่งประโยคสามารถมีประธานรองอื่นๆ ได้นะครับ 

Jasper & Reader is the only website that has a table of content.

Jasper & Reader is the only website that has a good table of content.

(แจ๊สเปอร์แอนด์รีดเดอร์เป็นเว็บไซต์เดียวที่มีสารบัญที่ดี)

ตัวอย่างนี้ Jasper & Reader เป็นประธานหลักที่มีส่วนแสดงกริยา “is” และมีประธานรองคือ “that” ที่มีกริยารอง “has” นั่นเองครับ

4) ประโยคภาษาอังกฤษมีโครงสร้างเรียงตามลำดับ ประธาน (Subject), กริยา (Verb) และ กรรม (Object) และเมื่อ Sentence ประกอบไปด้วยสามองค์ประกอบนี้ และสามารถสื่อใจความได้อย่างสมบูรณ์ เราจะเรียกมันว่า “Complete sentence” ครับ

4 types of sentences ชนิดของประโยคในภาษาอังกฤษ

Types of sentences คือ ชนิดของประโยคภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ ประโยคความเดียว (Simple sentence), ประโยคความซ้อน (Complex sentence), ประโยคความรวม (Compound sentence) และ ประโยคความซ้อน (Compound-complex sentence) ซึ่งเป็นการแบ่งตามลักษณะการสร้างประโยค

อย่างไรก็ดี ชนิดของประโยคในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งได้หลากหลากวิธีครับ อีกหนึ่งวิธีที่เราใช้แบ่งชนิดของ Sentence ก็คือ การแบ่งตามโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ หรือ Sentence structure ครับ ได้แก่

และวิธีสุดท้ายที่เราใช้แบ่งชนิดของประโยค คือ แบ่งตามการวัตถุประสงค์การสื่อสาร นั่นก็คือ ประโยคบอกเล่า (declarative sentence), ประโยคคำถาม (Interrogative sentence), ประโยคคำสั่ง (Imperative sentence) และสุดท้ายคือ ประโยคอุทาน (Exclamative sentence)

อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นมักจะแบ่งตามลักษณะการสร้างประโยคในการเขียน essay มากกว่า ไม่ว่าจะเป็น Simple, Complex, Compound และ Compound-complex sentence ครับ เรามาดูรายละเอียดของทั้ง 4 ชนิดกันเลย

1) Simple sentence ประโยคความเดียว ภาษาอังกฤษ

Simple sentence คือ ประโยคความเดียวภาษาอังกฤษ ซึ่งง่ายๆ และ Simple สมชื่อเลยครับ นั่นก็คือการเป็น Sentence ปกติทั่วไป หรือ Independent clause ที่สามารถสื่อใจความสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง ประกอบไปด้วยประธาน ส่วนแสดงกริยา และลักษณะโดยปกติทั่วไปที่เราอ่านกันไปแล้วด้านบนครับ

ตัวอย่าง

Jasper & Reader is a website for self-studying English.

(แจ๊สเปอร์แอนด์รีดเดอร์เป็นเว็บไซต์สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง)

2) Compound sentence ประโยคความรวม ภาษาอังกฤษ

มาถึง Sentence ประเภทที่สองแล้วครับ ซึ่งเป็น sentence ที่เริ่มมีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น

Compound sentence คือ ประโยคความรวมภาษาอังกฤษ ที่เกิดจากการนำสองประโยคเชื่อมเข้าด้วยกันผ่านการใช้ comma และคำสันธานภาษาอังกฤษ เช่น but หรือ so เป็นต้น

ตัวอย่าง

Jasper & Reader writes detail-oriented articles about English, but I wish it has a video format.

(แจ๊สเปอร์แอนด์รีดเดอร์เขียนบทความเกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้ละเอียดมากๆ แต่ฉันหวังว่ามันน่าจะมีแบบวิดิโอให้ดูบ้าง)

จะเห็นได้ว่าประโยคภาษาอังกฤษประเภท Compound sentence จะมีความยาวและซับซ้อนกว่าแบบ Simple sentence อย่างเห็นได้ชัด เพราะสองประโยคถูกเชื่อมเข้ามาเป็นประโยคเดียวครับ

ซึ่งหากเราอยากจะเขียน Essay ให้โดดเด่น หลักการสร้าง Compound sentence จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง Sentence ของเราได้ดีมากๆ เลยครับ

3) Complex sentence ประโยคความซ้อน ภาษาอังกฤษ

Complex sentence คือ ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษทีเกิดจากการเชื่อมกันระหว่างประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ (independent clause) กับ ประโยคใจความรอง (dependent clause) ที่ไม่สามารถสื่อสารใจความได้ด้วยตนเองครับ

Sentence ประเภทนี้จะมีความแตกต่างจาก Compound sentence ตรงที่การใช้คำสันธานครับ โดย Complex sentence จะใช้คำสันธานที่เรียกว่า “Subordinating conjunction” เช่น Because, Who, What, When, Before เพื่อเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันให้ใจความที่เราต้องการสื่อสารมีความละเอียดมากขึ้น

ตัวอย่าง

Because I self-study English at Jasper & Reader, my English skills improved significantly.

เพราะฉันเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่แจ๊สเปอร์แอนด์รีดเดอร์ คะแนนภาษาอังกฤษของฉันถึงได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ! (แอบขายของนั่นเอง!)


Somsak self-study English because he wants to study abroad. 

สมศักดิ์เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพราะเขาอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ

4) Compound-complex sentence ประโยคความซ้อน ภาษาอังกฤษ

Compound complex sentence คือ ประโยคที่รวมประโยคความรวมและความซ้อนเข้าด้วยกัน โดยการเชื่อมสอง independent clause และ dependent clause หนึ่งตัวหรือมากกว่าเข้าด้วยกัน

Sentence ประเภทนี้เป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนที่สุดในการเขียนเลยก็ว่าได้ครับ แต่เขียนได้ก็จะเป็นการแสดงทักษะการเขียนที่ตรึงตาตรึงใจกรรมการได้เป็นอย่างดีหากใครกำลังเตรียมตัวสอบ IELTS ครับ

ตัวอย่าง

I love to self-study English because I want to study abroad, but there aren’t many websites about studying English in Thailand.

ฉันชอบที่จะเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง เพราะฉันอยากไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษกลับมีไม่ค่อยมากนัก

จะเห็นได้ว่า Independent clause “I love to self-study English” และ “there aren’t many website about studying in Thailand” ถูกเชื่อมด้วย comma และคำสันธาน “but” และมีแทรกตรงกลางด้วย dependent clause “because I want to study abroad” นั่นเองครับ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Sentence FAQ 

ในหนึ่งประโยคประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนประธาน (Subject) และ ส่วนแสดงกริยา (Predicate) ที่สามารถสื่อใจความได้อย่างสมบูรณ์ หากไม่มีสองส่วนนี้ก็ไม่สามารถเป็นประโยคได้

Complete sentence คือ ประโยคภาษาอังกฤษที่ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ประธาน (Subject), กริยา (Verb) และกรรม (Object) ที่สามารถแสดงใจความได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องพึ่งพาประโยคอื่นๆ

สรุป sentence ประโยคภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ทำให้ Sentence เป็น Sentence ได้นั้น คือ ประโยคภาษาอังกฤษต้องสื่อใจความสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเอง ประกอบไปด้วยประธานหลักเพียงหนึ่งตัวและส่วนแสดงกริยา มีโครงสร้างตามลำดับของประธาน กริยา กรรม รวมถึงขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และลงท้ายด้วยเครื่องหมายวรรคตอน ครับ

Sentence หรือประโยคภาษาอังกฤษนั้นเป็นรากฐานสำคัญของทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นไวยากรณ์หรือการเขียนภาษาอังกฤษครับ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองกันนะครับ