Verb to have คือ ? หลักการใช้ has have had ใช้ยังไงให้ถูกหลักไวยากรณ์

เลือกอ่านตามหัวข้อ

เรียนภาษาอังกฤษมานานแล้ว แต่ยังไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมว่า has have had ใช้ยังไง เกี่ยวอะไรกับ Verb to have ไหมนะ?

ไม่แปลกเลยครับ เพราะเรามักจะเห็น has have had ในหลายรูปแบบจนไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองเข้าใจนั้นถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จริงไหม? อย่างไรก็ดี has have had นั้นมีหลักการใช้ที่ชัดเจน และเราเรียกมันว่า “Verb to have” ครับ ซึ่งถ้าเราเข้าใจ ก็จะไม่สับสนอีกแน่นอนครับ

วันนี้ Jasper & Reader จะมาเล่าถึงวิธีการใช้ has have had ใช้ยังไงในประโยคต่างๆ รวมถึงการใช้กับกริยาช่วยแบบต่างๆ เพื่อสร้างประโยคที่หลากหลายมากขึ้น จะเป็นยังไงมาดูกัน

Verb to be คืออะไร? การใช้ Has have แปลว่าอะไรได้บ้าง

Verb to have คือ การใช้ has have had เป็นคำกริยาหลักเพื่อบอกคุณสมบัติ ความเป็นเจ้าของ, และความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกรรม ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ แนวคิด ได้หมด นอกจากนี้ Verb to have สามารถใช้ has have had เป็น กริยาช่วย auxiliary verb เพื่อสร้าง verb tenses, ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธต่างๆ ได้อีกด้วย

การใช้ Has Have Had ใช้ยังไง

การใช้ has have had สามารถใช้เป็นกริยาหลักเพื่อบอกความเป็นเจ้าของ และใช้เป็นกริยาช่วยใน Verb tense ต่างๆ ลองมาดูกันเลยว่าแต่ละแบบหลักการใช้ยังไง

1. การใช้ has have had เป็น Verb to have ทำหน้าที่เป็นกริยาหลัก (Main Verb)

การใช้ has have had เป็นกริยาหลักมักถูกใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น

 • She has a car.
 • They have three children.
 • He had a dog when he was younger.

ข้อควรระวังในการใช้ has have had คือ ประโยคปฏิเสธ ครับ หลายคนเผลอใช้ not has หรือ not have ซึ่งไม่ถูกหลักแกรมม่า ที่ถูกคือ Doesn’t have กับ Don’t have ครับ

 • She doesn’t have a car.
 • They don’t have three children.
 • He didn’t have a dog when he was younger.

2. การใช้ has have had เป็น Verb to have ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย (Auxiliary Verbs)

หลายๆ คนมักจะสับสนว่า การใช้ Have has tense อะไร กันแน่? ถ้าเราใช้ has have had เป็นกริยาช่วยที่เรามักจะเห็นใน Perfect Tense เช่น Present Perfect, Past Perfect, และ Future Perfect ละก็ เราใช้ has กับประธานเอกพจน์ใน Present Tense และใช้ Have กับประธานพหูพจน์ครับ ในขณะที่ Had ใช้กับประธานได้ทุกตัวในอดีต Past Tense ครับ ซึ่ง Had คือ have ช่อง 2  และ have ช่อง 3 นั่นเอง

ตัวอย่างการใช้ has have ใน Present Tense:

 • Present Perfect: I have eaten breakfast already.
 • Present Perfect Continuous: They have been waiting for hours.
 • ประโยคคำถาม: Have you finished your work?
 • ประโยคปฏิเสธ: She hasn’t eaten anything yet.

ตัวอย่างการใช้ has have ใน Past Tense:

 • Past Perfect: She had finished her work before the meeting.
 • Past Perfect Continuous: They had been working for hours.
 • ประโยคคำถาม: Had he seen the movie before?
 • ประโยคปฏิเสธ: We hadn’t met before that day.

2.1 การใช้ has have ส่วมผสมสุดงง เมื่อสองคำนี้อยู่ในประโยคเดียวกัน

บางครั้งเราจะเห็น has had ไม่ก็ had have ในประโยคเดียวกัน อย่าง I has have breakfast หรือ They have had a party before. ซึ่งทำให้หลายๆ คนสับสนว่า แล้ว Has had และ Have had ใช้ยังไง

ตอนนี้เรารู้แล้วว่า has have สามารถใช้เป็นกริยาช่วยใน Perfect Tense ได้ และสามารถเป็นกริยาหลักได้ ดังนั้นเวลาเราเห็น has have หรือ has had หรืออื่นๆ อีกมากมาย จริงๆ แล้วก็คือการใช้ has have had ที่ผันตาม Tense และแสดงความเป็นเจ้าของด้วยกริยาหลักนั่นเองครับ เช่น

She hadn’t had a chance to read the book yet.

2.2. การใช้ has have มีความหมายว่า “ต้อง”

การใช้ has have had จริงๆ แล้วไม่ได้แปลว่า “ต้อง” ที่ใช้เพื่อบอกถึงความจำเป็นในการทำสิ่งต่างๆ เหมือนกับคำว่า Need to หรือ Must แต่ has have had สามารถใช้เพื่อแสดงถึงการเป็นเจ้าของ ซึ่งอาจสร้างความรับผิดชอบหรือความจำเป็นได้ในบางบริบท เช่น

 • She has to finish the report by tomorrow.
 • They have to be at the meeting by 9 AM.
 • He had to study for the exam all weekend.

2.3 การใช้ has have had แสดงถึงการกระทำที่ไม่ได้ทำด้วยตัวเอง (Causative form)

เราสามารถใช้ has have had หมายถึงให้ใครเป็นคนทำบางอย่างให้ประธานด้วยโครงสร้างประโยค : Subject + has/have/had + object + past participle (กริยาช่องที่ 3)

 • I had my car serviced yesterday.
 • She has her hair cut every two months. (She causes someone to cut her hair)
 • They will have their house painted next month. (They will cause someone to paint their house)

การใช้ Has Have Had ใช้ต่างกันอย่างไร

Have เป็นกริยาช่องที่ 1 และเป็น Present tense ใช้กับประธานอย่าง You, I, และประธานพหูพจน์ เช่น We, They, Cats ในขณะที่ Has เป็นกริยาเติม s ของ Have ใช้กับประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, A Cat หรือชื่อคนอย่าง John และ Had เป็นกริยาช่องที่ 2 ของ Have (Past tense) ใช้ได้กับประธานทุกตัว 

Present Tense Past Tense
Verb Have Has Had
ประธาน Plural (พหูพจน์) Singular (เอกพจน์) ได้ทุกประธาน
ตัวอย่าง They have a car. She has a car. He had a car.
การใช้ บอกความเป็นเจ้าของกับประธานพหูพจน์ บอกความเป็นเจ้าของกับประธานเอกหูพจน์ บอกความเป็นเจ้าของในอดีต

การใช้ Has Have เติม s ได้ไหม

has คือ have ในรูปเติม s ดังนั้น การใช้ has have เติม s ได้ไหมขึ้นอยู่กับประธานในประโยค เพราะ has คือ have ในรูปเติม s ดังนั้นถ้าประธานเป็นเอกพจน์ He, She, It, A cat, John เราต้องเติม S ให้ Have กลายเป็น Has นั่นเอง

 • She has a class today. (ใช้ “has” เพราะ “she” เป็น third person singular)
 • They have a class. (ไม่ต้องเติม “s” เพราะ “they” ไม่ใช่ third person singular)

สรุปการใช้ Has Have Had

การใช้ has have had ใช้เพื่อบอกความเป็นเจ้าของเมื่อใช้เป็นกริยาหลัก ใช้เป็นกริยาช่วยใน Perfect Tense และยังสามารถแปลว่า “ต้อง” ได้อีกด้วย

เราใช้ has กับประธานเอกพจน์ เช่น He, She, It, A dog, John และ have ใช้กับ I, You, We, They, Dogs ในขณะที่ had ใช้กับอดีตกับทุกประธาน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ