หลักการใช้ was were ใช้ยังไง และ wasn’t weren’t ใช้ยังไง ใน Past tense

เลือกอ่านตามหัวข้อ

จะเป็นยังไงกันนะ? ถ้าเราทุกคำที่เราพูด เขียน หรือ สื่อสารไอเดียออกไป เรารู้สึกมั่นใจไปกับมัน? รู้ลึกหลักการใช้ was were ใช้ยังไง ไม่ต้องกังวลว่าคำไหนต้องใช้ was คำไหนต้องใช้ were

ภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่อง Grammar หรือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่เป็นการเข้าใจในความกำกวมของภาษาด้วย และนั่นรวมถึงการใช้ was were ใช้ยังไง รวมถึงการใช้ wasn’t weren’t ด้วย

วันนี้ Jasper & Reader จะอธิบายการใช้ was were ใช้ยังไง แบบละเอียด ครบ จบ ในบทความเดียวเลย

 • เข้าใจหลักการใช้ was were ใน Past tense
 • การใช้ was were โครงสร้างประโยค พร้อมตัวอย่าง (แถม was/were ing ด้วยนะ!)
 • การใช้ wasn’t weren’t 

ถ้าอยากเข้าใจการใช้ was were ใช้ยังไง ต้องอ่านต่อครับ ไปดูกันเลย!

การใช้ was were ใช้ยังไง

was were คือ คำกริยาที่เราเรียก Verb to be ที่สามารถอธิบายสภาวะหรือความรู้สึกของประธานในอดีตครับ โดย was ใช้กับประธานเอกพจน์ เช่น I, he, she, it, a cat ในขณะที่ were ใช้กับประธานพหูพจน์ เช่น we, they (และ You)

ตัวอย่างคือ

I was happy yesterday.

They were tired after the game.

นอกจากนี้ was were ยังถูกใช้ใน Passive voice เพื่อสื่อว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำ

When English was being taught to us, we were always encouraged to practice our speaking skills as much as possible.

A pizza was eaten.

โน๊ตไว้เล็กน้อยครับว่า อย่าเผลอสับสนระหว่างการใช้ was were กับ did ครับ เพราะ did ไม่สามารถใช้อธิบายสภาพหรือความรู้สึกของประธานได้ สามารถเป็นได้แค่กริยาช่วยเพื่อให้สร้างประโยคคำถามได้เท่านั้นในกรณีนี้

การใช้ was were ต่างกันยังไง

was ใช้กับประธานเอกพจน์ (Singular) ได้แก่ I, He, She, It, Somsak, A cat ในขณะที่ were ใช้กับประธานพหูพจน์ (Plural) ได้แก่ You, We, They, Cats 

Was Were
ประธาน เอกพจน์ Singular (I, he, she, it) พหูพจน์ Plural (you, we, they)
การใช้ ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์หรือ Noun phrase ที่เป็นเอกพจน์. ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์หรือ noun phrases ที่เป็นพหูพจน์
ตัวอย่าง He was happy. They were happy,

การใช้ was were ใช้ตอนไหน

Was were ใช้เพื่อเล่าเหตุการณ์ในอดีต ผ่านการใช้ Past tense ต่างๆ อย่าง Past simple และ Past continuous เช่น I was sleeping หรือ She was happy รวมถึงใช้กับประโยคคำถามได้ เช่น Was she feeling well yesterday? และในบางครั้ง was were สามารถใช้ในเหตุการณ์สมมติ ผ่านการใช้ประโยค if-clause ได้อีกด้วย เช่น If I were you, I will self-study all day.

การใช้ was were โครงสร้างประโยค 

 • โครงสร้างประโยคบอกเล่า was were :  Subject + was/were + complement
 • โครงสร้างประโยคคำถาม was were : Was/were + subject + complement
 • โครงสร้างประโยคบอกเล่า passive voice กับ was were : Subject + was/were + V.3
 • โครงสร้างประโยคคำถาม passive voice กับ was were : Was + subject + V.3

การใช้ was were ประโยคบอกเล่า พร้อมตัวอย่าง ประโยค was, were

“Was” ใช้เพื่ออธิบายสภาพหรือความรู้สึกของประธานเอกพจน์ในอดีต รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีตอย่าง Past continuous tense (Subject + was + V.ing) ด้วย

I was happy yesterday.

She was studying English late last night.”

และถ้าเป็น Passive voice 

A cake was eaten.

I was surprised by the result of the exam. 

ส่วน “were” ใช้เหมือนกับ was เลยครับ แต่ใช้กับประธานพหูพจน์เป็นหลัก 

Dogs were bitten by some kinds of bug.

Students were surprised by the result of the exam.

นอกจากประโยคบอกเล่าที่เอา Subject ขึ้นแบบปกติแล้ว ยังมีการใช้ there is there are อีกด้วยครับ แต่เมื่อเป็น past tense จะกลายเป็น there was there are เช่น There was a cat in my garden yesterday. 

การใช้ was were ประโยคคําถาม

ประโยคคำถามส่วนใหญ่มักเริ่มต้น Do does did เพื่อถามคำถามใช่ไหมครับ แต่จริงๆ แล้ว การใช้ was were  ยังสามารถใช้กับประโยคคำถามได้ด้วย โดยยึดโครงสร้างนี้เป็นหลักครับ

โครงสร้างประโยค : Was/were + subject + complement (ส่วนขยายประธาน) ?

Was grammar difficult for you when you were learning English in the past?

Were they happy with the English test?

โครงสร้างประโยค : Passive voice : Was/were + subject + V.3 

Was the report proofread by anyone before it was submitted?

Were the books returned to the library on time?

นอกจากนี้ เราใช้ was were กับ wh question ครับ นั่นก็คือ What when why who where how รวมถึงคำอย่าง there was there were ด้วยครับ เช่น

 • Who was at the party last night?
 • Where were you when the storm hit?
 • What were they discussing during the meeting?
 • Why was the restaurant closed on Sunday?
 • When were you planning to finish the project?
 • How was the weather during your trip to the beach?
 • Were there any complications during the surgery?
 • Was there a cat in the garden yesterday?

การใช้ was were ใน Past tense

Was were เป็น verb to be ในกริยาช่องที่ 2 ซึ่งมักถูกใช้ใน Past simple tense และ Past continuous เป็นส่วนใหญ่ครับ เราใช้ was กับประธานเอกพจน์ และ were กับประธานพหูพจน์

หลักการจริงๆ มีแค่นี้เลยครับ แต่สิ่งที่ทำให้คนสับสนก็คือ was were แม้จะเป็นคำกริยา แต่ก็ไม่ใช่คำกริยาโดยทั่วไปอย่างคำว่า run, go, หรือ eat ครับ เพราะ was were เป็นคำที่เปลี่ยนรูปจาก is/am/are เป็น was were ที่ใช้อธิบายสภาวะหรือความรู้สึกของประธาน ในขณะที่คำอย่าง go พอเปลี่ยนกริยาช่อง 2 จะกลายเป็น went แทนครับ

เราเรียกคำกริยาแบบนี้ว่า irregular verb ซึ่งเป็นคำกริยาที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบปกติที่เติม ed นั่นเองครับ

การทำความเข้าใจการใช้ was were ใน Past tense จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากกับการเรียนภาษาอังกฤษครับถ้าเราไม่รู้ว่าการใช้ was were ใช้ยังไง จะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจมากๆ เวลาสื่อสาร ไม่ว่าจะพูดหรือเขียนครับ

การใช้ was were ใช้ยังไง Past Continuous

เราใช้ Subject + was/were + V.ing กับ Past continuous tense เพื่อเล่าเหตุการณ์ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องในอดีต และให้ความสำคัญกับระยะเวลาของเหตุการณ์เช่น I was studying English when you called me. เมื่อวานฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษตอนที่คุณโทรมาหาฉัน 

โครงสร้างประโยคบอกเล่า และคำถามกับการใช้ was were ใน Past continuous 

ประโยคบอกเล่า : Subject + was/were + V.ing

ประโยคคำถาม : Was/were + subject + V.ing

การใช้ was were แบบ Passive voice ใน Past continuous 

ประโยคบอกเล่า : Subject + was/were + being + V.3

ประโยคคำถาม : Was/were + Subject + being + V.3

การใช้ wasn’t weren’t ใช้ยังไง ใน Past tense

Wasn’t ใช้กับประโยคปฏิเสธใน past tense เพื่อเล่าว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตกับประธานเอกพจน์ อย่าง I, he, she, it เช่น I wasn’t self-study English yesterday. ในขณะที่ weren’t ใช้กับประธานพหูพจน์ อย่าง You, we, they เพื่อบอกว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์นี้ในอดีต เช่น they weren’t self-stud English yesterday.

โครงสร้างประโยค wasn’t weren’t ใน Past tense (Past simple tense)

Subject + wasn’t/weren’t + complement

Subject + wasn’t/weren’t + V.ing  หรือ Subject + wasn’t/weren’t + V.ing + Complement สำหรับ Past continuous tense เช่น She was feeling happy

Wasn’t/weren’t + subject + complement

การใช้ wasn’t weren’t ใช้ยังไง Past Continuous

Subject + wasn’t/weren’t + V.ing เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเล่าเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องในอดีต เช่น I wasn’t studying English when you called me. เมื่อวานฉันไม่ได้กำลังเรียนภาษาอังกฤษตอนที่คุณโทรมาหานะ

โครงสร้างประโยค wasn’t weren’t (Past continuous)

ประโยคบอกเล่า : Subject + wasn’t/weren’t + V.ing

Passive voice: Subject + wasn’t/weren’t + being + V.3

ประโยคคำถาม : Wasn’t/weren’t + Subject + being + complement ?

ประโยคคำถามแบบ Passive voice : Wasn’t/weren’t + subject + being + V.3 ?

สรุป การใช้ was were ใช้ยังไง และ wasn’t weren’t ใช้ยังไง

was were ใช้ใน Past tense เป็นคำกริยา Verb to be ในช่องที่ 2 ใช้อธิบายสภาวะหรือความรู้สึกของ subject ในอดีต ในขณะที่ wasn’t weren’t เป็นคือรูปแบบปฏิเสธของ was were ครับ

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เข้าใจเรื่องการใช้ was were มากขึ้นนะครับ