หลักการใช้ Although เชื่อมประโยค พร้อมตัวอย่างปรับใช้กับการเขียน

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Although แปลว่า “แม้ว่า” “แต่ว่า” ซึ่งเป็นคำเชื่อมภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า Subordinating conjunction ที่มักจะถูกใช้เมื่อเราอยากนำเสนอไอเดียที่มีความขัดแย้ง หรือ มีความตรงกันข้ามกันกับประโยคหลัก เพื่อสร้างความประหลาดใจ ไปจนกระทั่งเพื่อโน้มน้าวใจ

โครงสร้างและตัวอย่างการใช้ Although

โครงสร้างการใช้ although สามารถได้ประมาณ 2 หมวดใหญ่ๆ ตามนี้ครับ

1. โครงสร้างและตัวอย่างการใช้ Although ขึ้นต้นประโยค

โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดเลยครับจากประสบการณ์ของผม โดยเราจะนำเสนอไอเดียที่เป็นขั้วตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องการสื่อก่อน และตามหลังด้วยประโยคหลักที่เราต้องการสื่อจริงๆ เพื่อให้น้ำหนักการสื่อสารของเรามากขึ้นครับ

โครงสร้างการใช้ although ขึ้นต้นประโยค ให้เราจำไว้เลยว่า ประโยคที่ต่อจาก although จะเป็นประโยคย่อยเสมอ แล้วตามด้วยประโยคหลักแบบนี้ครับ

Although + [ประโยคย่อย] + [comma] + [ประโยคหลัก]

เราลองมาดูตัวอย่างโครงสร้างการใช้ although กันครับ ผมจะใช้สีระบายส่วนที่สำคัญ เช่น ส่วนไหนเป็นประโยคหลัก ส่วนไหนเป็นประโยคย่อย จะได้เข้าใจง่ายมากขึ้นครับ

สีฟ้าอ่อนจะเป็นประโยคย่อยและสีฟ้าเข้มออกเขียวๆ จะเป็นประโยคหลักครัล

1.1 Although + subject + verb + comma + ประโยคหลัก

Although I study everday, My vocabulary is still limited.

(แม้ว่าฉันจะเรียนทุกวัน คำศัพท์ที่ฉันรู้ก็ยังถือว่าน้อย)

1.2 Although + subject + verb + object, main clause

Although he is not good at English, he self-studied everyday to make up for it.

(ถึงแม้ฉันจะรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษไม่มา ฉันก็สามารถสื่อสารความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

1.3 Although + subject + verb + complement, main clause

Although English Grammar is challenging, Learning it can be rewarding.

(ถึงแม้ว่าไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย การเรียนไวยากรณ์เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า)

1.4. Although + Subject + Verb + Adverbial phrase, main clause

โครงสร้างนี้เป็นอีกโครงสร้างที่มีโอกาสใช้ค่อนข้างบ่อยครับ เราสามารถใช้ adverbial phrase ในการเกริ่นนำสิ่งต่างๆ ได้ก่อนเข้าสู่ประโยคหลักครับ ผมจะระบายสีเหลืองในส่วนของ Adverbial phrase ไว้ครับ

Although Somsak struggle with English in the early stage of self-studying, He remains determined.

(ถึงแม้ว่าสมศักดิ์จะเจออุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษในช่วงแรกๆ ของการเรียนด้วยตนเอง สมศักดิ์ก็ยังไม่ย่อท้อ)

2. โครงสร้างและตัวอย่างการใช้ Although ขึ้นกลางประโยค

อีกวิธีการใช้ although คือการวาง although ไว้กลางประโยคด้านหลังประโยคหลัก และตามด้วยประโยคย่อยที่เราต้องการเขียน

โดยโครงสร้างนี้ไม่จำเป็นต้อง comma ก็ถูกหลักไวยากรณ์ครับ แต่หากเราอยากใส่ comma เพื่อให้ประโยคมีความชัดเจนและอ่านง่ายมากขึ้นก็สามารถทำได้ครับ

2.1. Main clause + although + subject + verb

Somsri still went to the library to self-study English, although it was raining heavily.

Somsri still went to the library to self-study English although it was raining heavily.

2. ใช้ although เป็น interrupter (ไม่ค่อยนิยม)

Although สามารถใช้เป็น interrupter เป็นแทรกไอเดียเล็กๆ ลงไประหว่างประโยคเพื่อสื่อสารไอเดียได้อย่างมีชั้นเชิงมากขึ้น มักจะใช้ในบริบทที่ค่อนข้างเป็นทางการ (แต่ไม่ค่อยนิยมใช้มากนัก ผมมักจะเห็นการใช้ however ในลักษณะนี้มากกว่า)

แต่ข้อเสียของการใช้ although ในลักษณะนี้คืออาจทำให้คนอ่านสับสนหรืออ่านเข้าใจยากได้หากเราเขียนประโยคที่ค่อนข้างซับซ้อน

I am  ,although hesitant, determined to learn English to the best of my ability.

สรุปการใช้ Although

Although เป็น Subordinating conjunction ใช้เพื่อเสนอไอเดียของประโยคที่ความตรงกันข้าม หรือ ขัดแย้งกัน เพื่อให้ไอเดียของประโยคหลักเด่นขึ้น โดยสามารถใช้ Although ขึ้นต้นประโยค หรือ ไว้คั่นกลางระหว่างประโยคหลักและประโยคย่อยได้

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังฝึกเขียน essay นะครับ