การเขียน Opinion Essay เขียนยังไงให้ปัง

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ถ้าใครกำลังสอบ IELTS อยู่ละก็ การเขียน Essay ให้ชำนาญเป็นสิ่งที่ขาดไมได้เลยเพราะเป็นหนึ่งพาร์ทในข้อสอบที่เราจะต้องเจอครับ และหนึ่งในประเภท Essay ที่เห็นได้บ่อยๆ คือ Opinion essay นั่นเอง

Opinion essay มักจะให้เราเขียนแสดงความคิดเห็น แสดงวิธีการแก้ปัญหา หรืออภิปรายข้อดี ข้อเสีย เป็นต้น ซึ่งวันนี้ Jasper & Reader จะพาลงลึกถึงเนื้อหาของการเขียนแสดงความคิดเห็น หรือที่เรียกว่า Opinion essay ielts กัน

Opinion essay คืออะไร

Opinion essay คือการเขียนเรียงความที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย อย่างไรกับหัวข้อที่กำหนด 

ในความเป็นจริงนั้น Opinion essay ไม่มีถูกหรือผิดครับ ขอแค่มีเหตุผลมาสนับสนุนความคิดเห็นของผู้เขียน ต้องมีความน่าเชื่อถือ ชัดเจน หนักแน่น มั่นใจในเหตุผล

อย่างไรก็ดี! แต่ตัวใหญ่ๆ เลย ทั้งหมดที่ว่ามานี้จะผิดทันทีเมื่อเราเขียนไม่ถูกหลักไวยากรณ์ และเนื้อหาไม่ลื่นไหลตามเกณฑ์ของข้อสอบ IELTS ครับ

ซึ่งในข้อสอบ IELTS การเขียน essay นั้นมีด้วยกันหลากหลายประเภท แบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ตัวอย่างเช่น Argumentative essay, Persuasive essay, Discussion Essay, Advantage/Disadvantage Essay เราลองมาดูตัวอย่างกันครับ

Opinion Essay ตัวอย่าง

หัวข้อของ Opinion essay นั้นส่วนมากจะมาในรูปแบบของคำถาม ที่ต้องการให้ผู้เขียนแสดงความคิดเห็น หรืออาจจะมาในรูปแบบของ Topic ประโยคหนึ่ง แล้วต่อท้ายด้วย What is your opinion?

ตัวอย่าง Opinion Essay หัวข้อ Are video games a good way to keep fit?

Many teenagers nowadays have video consoles at home and like playing active video games. These are beneficial for a variety of reasons.

Firstly, I believe that active video games are an excellent way to stay fit. There are various sorts of video games for exercise you can do at home, such as Nintendo Switch Sports, Ring Fit Adventure, Beat Saber, and Fitness Boxing. In my opinion, these games are entertaining and interactive since you can play them individually or with friends when you play online. So you don’t have to be in the same location as your friend to participate.

Furthermore, you can play them whenever you want to. Some people think exercising outside in fresh air is better. Although this is true, it is difficult to play outside when it is raining or extremely hot; therefore, video games are a fantastic alternative.

In conclusion, I believe video games are an enjoyable and social way to stay in shape. Video games are fantastic alternative when it is not possible to play outside.

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าคำถามนั้นเป็นคำถามที่ต้องการให้ผู้เขียนแสดงความคิดเห็นว่าผู้เขียนนั้นมีความคิดอย่างไร มีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้คิดเช่นนั้น  ซึ่งไม่มีถูกหรือผิดใดๆ เพียงแต่ต้องมีความชัดเจนในคำตอบว่าผู้เขียนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น

ถามว่า Essay นี้จะได้สักกี่คะแนนกัน จากประสบการณ์ผมจะอยู่ที่ประมาณ 5 ครับ เพราะสั้นไปนิด (แน่นอนสิก็เป็นแค่ตัวอย่าง!) แต่วิธีการเขียน การใช้คำ และความต่อเนื่องของเนื้อหาทำให้ Opinion Essay ชิ้นนี้ได้คะแนนเยอะเลยทีเดียว

Opinion essay เขียนยังไง

การเขียน Essay นั้น ไม่ว่าจะเป็น Opinion essay หรือ Essay แบบไหนจะประกอบด้วย 3 ย่อหน้าสำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. Introduction
  2. Body paragraph
  3. Conclusion

Introduction หรือ คำนำ เป็นการเขียนถึงข้อมูลทั่วไปหรือข้อเท็จจริงของหัวข้อที่เรากำลังจะเขียนแบบกว้างๆ และจะต้องประกอบด้วย Thesis statement ที่บอกใจความสำคัญของเรื่องที่เราจะเขียนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ถัดมาคือ Body paragraph หรือ เนื้อหาครับ

Body Pargraph เป็นการระบุเนื้อหาอย่างชัดเจนว่าเรานั้นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ Topic นั้นๆ โดยเราจะเรียกประโยคนี้ว่า Topic sentence แล้วจะต้องมีการอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของเราว่าทำไมเราจึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ข้อมูลเชิงสถิติ ข้อมูลจากข่าว เพื่อให้ความคิดเห็นนั้นดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยเราจะเรียกประโยคเหล่านี้ว่า Supporting details นั่นเอง ซึ่ง Body paragraph นั้นสามารถมีกี่ย่อหน้าก็ได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เราต้องการเขียนว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่ทุกย่อหน้าจำเป็นต้องประกอบด้วย Topic sentence และ Supporting details ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

และท้ายสุด Conclusion คือ การสรุป เน้นย้ำใจความสำคัญของเรื่องอีกครั้งหนึ่ง หรือเป็นการนำ Thesis statement มา Paraphrase เขียนใหม่อีกรอบนั่นเอง และเขียนย้ำถึงความคิดเห็นของเราอย่างหนักแน่น แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยากให้ผู้อ่านจดจำ

สิ่งสำคัญในการเขียน Opinion essay นั้น ก่อนอื่นจะต้องทำความเข้าใจกับหัวข้อที่เรากำลังจะเขียนก่อน วิเคราะห์ว่าเรานั้นมีความคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับหัวข้อ

เราอาจจะลองร่าง Outline ขึ้นมาก่อนว่า Introduction นั้นเราจะเกริ่นถึงเรื่องอะไร Body paragraph จะเขียนถึงเรื่องใดบ้าง มีเหตุผลอะไรบ้างที่สามารถยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อมาสนับสนุนความคิดเห็นของเรา Conclusion ควรเขียนไปทางไหน

การร่าง Outline นั้นสำคัญสุดๆ ครับ เพื่อให้ผู้เขียนนั้นทราบถึงแนวทางที่เรากำลังจะเขียน ป้องกันไม่ให้เกิดการติดขัดระหว่างทาง หรือเกิดการเขียนวนไปวนมา ซึ่งจะทำให้เราเสียทั้งเวลา และเสียคะแนนในข้อสอบ IELTS พาร์ท Writing ไปได้

และอย่างสุดท้ายที่สำคัญคือคำเชื่อมภาษาอังกฤษ เช่น because, therefore, thus, but ไปจนถึงการใช้ Participle phrase อย่างประโยคที่เราเห็นบ่อยๆ เช่น In my opinion เป็นต้น

การใช้คำเชื่อมอย่างลื่นไหลจะทำให้ Opinion essay เราจูงใจคนอ่านได้มากขึ้น และเพิ่มโอกาสได้คะแนนเยอะขึ้นด้วยครับ

สรุป Opinion essay

การเขียน Opinion essay ไม่ยากอย่างที่คิด เพราะเป็นหารเขียนที่ไม่มีถูกหรือผิด เพียงแค่เราจะต้องมีความหนักแน่นในความคิดเห็นของเราต่อ Topic นั้นๆ มีเหตุผล มีข้อเท็จจริง มาสนับสนุนความคิดเห็นของเราให้มีความน่าเชื่อถือ ให้ผู้อ่านสามารถจับใจความได้ง่าย

การร่าง Outline ก่อนเขียนสำคัญมากๆ แนะนำให้ใครที่กำลังจะไปสอบ IELTS ลองอ่านบทความแนะนำการเขียน Opinion essay นี้ พร้อมฝึกเขียนบ่อยๆ โดยอาจจะลองหาหัวข้อจากข้อสอบ IELTS เก่าจากในอินเทอร์เน็ต มาลองฝึกเขียน รับรองว่าจะสามารถทำคะแนนใน Writing part ได้ดีอย่างแน่นอนครับ และถ้าอยากส่งให้ผมตรวจก็สามารถทำได้เลยครับ Jasper & Reader มีบริการรับตรวจ Essay ที่จะช่วยให้คำแนะนำให้ Essay เราดีขึ้นครับ