Topic sentence ประโยคใจความสำคัญที่ใช่ พลิกโฉม Essay ให้เด่นเหนือใคร

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Essay ที่มีสเน่ห์และโดดเด่น ส่วมมากมักจะมี Topic sentence ที่ทำให้เราอยากอ่านต่อ และจุดนี้นี่เองที่ผมคิดว่าอาจเป็นสิ่งที่ใครที่กำลังฝึกเขียน essay อยู่ ควรฝึกให้คล่องเลยครับ

Topic sentence ช่วยให้ Paragraph Organization หรือการจัดการย่อหน้าของ essay เราดี และเมื่อ essay เรามีโครงสร้างและ Main idea ที่ดี ก็ไม่ยากเลยที่ essay ของเราจะมีสเน่ห์หยุดสายตากรรมการ

วันนี้ Jasper & Reader อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่า

  • Topic sentencec คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
  • ตอบทุกข้อสงสัยว่า Topic sentencec ต่างจาก Main idea ยังไง
  • วิธีเขียน Topic sentence พร้อมตัวอย่าง

ถ้าใครอยากเขียน Topic sentence แบบช่ำๆ เลยละก็ ต้องอ่านต่อ อย่ารอช้า ไปดูกันเลย!

Topic sentence คือ ?

Topic sentence คือ ประโยคใจความสำคัญที่สามารถสรุปใจความทั้งหมดที่เราต้องเล่าของย่อหน้านั้นๆ  (Paragraph) โดย Topic sentence มักจะอยู่ตรงประโยคแรกของ Paragraph (ไม่เสมอไป)

หน้าที่ของ Topic sentence คือการกำหนดทิศทางของ essay ให้อยู่ในกรอบ และเชื่อมโยงเนื้อหาที่อยู่ระหว่างกันเข้าด้วยกันผ่านการใช้ Transition word และ Topic sentence ในแต่ละย่อหน้า ทำให้คนอ่านเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อมากขึ้น

Topic sentence กับ Main idea ต่างกันอย่างไร

Topic sentence คือ ประโยคใจความสำคัญที่ต้องการสื่อในแต่ละย่อหน้า ในขณะที่ Main idea คือ ใจความสำคัญทั้งหมดที่คนเขียนต้องการสื่อใน essay ที่เขียน

ดังนั้น Topic sentence จึงเป็นเหมือนกับ Main idea ย่อยๆ ที่คอยสนับสนุน Main idea หลักอีกทีนั่นเองครับ นอกจากนี้ Topic sentence มักเป็นประโยคเพียงหนึ่งประโยคที่บอกใจความสำคัญที่ต้องการจะสื่อ แต่ Main idea ใหญ่จริงๆ ของ essay เราต้องอ่านองค์ประกอบภายใน essay ทั้งหมดว่า Main idea จริงๆ ของ essay คืออะไร

ผมลองทำภาพมาให้ดูง่ายๆ แบบข้างล่างนี้เลย

Main Idea ของ essay
Thesis statement
Topic sentence 1 : Main idea ย่อย 1
Topic sentence 2 : Main idea ย่อย 2
Topic sentence 3 : Main idea ย่อย 3

ประโยชน์ของ Topic sentence กับการเขียน essay

โครงสร้างการเขียน, ทิศทาง, และใจความสำคัญ คือ ประโยชน์สามอย่างที่สำคัญมากๆ ที่ทำให้เราควรมี Topic sentence ใน essay ครับ

โครงสร้างการเขียน : Topic sentence ช่วยให้โครงสร้างการเขียนของเป็นระเบียบ ช่วยให้ความคิดเราเป็นระบบมากขึ้น และผลพลอยได้ก็คือ คนอ่านจะเข้าใจไอเดียที่เราต้องการสื่อใน essay ง่ายขึ้น

ทิศทาง : อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ Topic sentence มีประโยชน์มากๆ คือ การช่วยกำหนดความลื่นไหลในการอ่าน เพราะเวลาที่คนอ่านเห็น Topic sentence ปุ้บ จะเข้าใจทันทีเลยว่า สิ่งที่จะได้เห็นในบรรทัดถัดๆ ไปจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร

ใจความสำคัญ : Topic sentence ช่วยให้ Main idea ของเรามีน้ำหนักมากขึ้น และช่วยกำหนดแนวทางการเขียนของเราไม่ให้หลุดจากกรอบ Main idea ที่เราตั้งไว้ 

Topic sentence มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

Topic sentence ประกอบด้วย “Topic” และ Controlling Idea โดยสององค์ประกอบนี้ทำหน้าที่สื่อสาร Main idea ในแต่ละ Paragraph เช่น Self-studying English is a rewarding experience โดย Self-studying English คือ Topic หรือหัวข้อของ essay ในขณะที่ a rewarding experience คือ Controlling idea 

ทีนี้เรามาลงลึกในองค์ประกอบแต่ละตัวกันเลยว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

1. Topic

Topic คือ หัวข้อ essay ที่เราเขียน โดย topic สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ Topic Noun และ Topic Idea ครับ 

โดยที่ Topic Noun คือ เรื่องที่เราเขียนเลยครับ ที่เราต้องเรียกว่า Topic Noun เพราะกรณีที่เราอ่านบทความในข้อสอบที่ไม่ได้ให้หัวเรื่อง (Topic) มาให้ เราจะต้องหาคีย์เวิร์ดในข้อสอบว่ามี “คำ” อะไรที่เห็นบ่อยๆ ในบทความ 

อย่างบทความที่ทุกคนกำลังอ่านอยู่ตอนนี้ คือ เรื่อง Topic sentence ดังนั้นคำว่า Topic sentence จึงเป็น “คำ” หรือ คีย์เวิร์ดที่เห็นได้เยอะที่สุดในบทความ และนั่นเองทำให้ Topic sentence เป็น Topic noun หรือ หัวข้อ essay นี้ครับ 

ในขณะที่ Topic idea นั้นจะมีความชี้เฉพาะไปใน Topic noun อีกที่ว่าคืออะไร เช่น บทความนี้ Topic noun คือ Topic sentence ส่วน Topic idea คือ การเขียน Topic sentence ซึ่งเป็นการเจาะลงไปอีกทีว่า หัวข้อนั้นๆ เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงอะไรของ Topic sentence นั่นเองครับ

Topic กับ topic sentence ต่างกันยังไง?

Topic sentence ประกอบด้วย Topic กับ Controlling idea ดังนั้น Topic จึงเป็นส่วนหนึ่งของ Topic sentence ครับ หากไม่มี Topic ก็ไม่สามารถเขียน Topic sentence ได้ (และก็เขียน essay ไม่ได้ด้วย!)

จริงๆ แล้วบางที่ก็จะสอนว่า Topic นั้นมีสามประเภท นั่นก็คือ Topic noun, Topic idea, และ Topic sentence แต่ผมคิดว่าแบ่งเป็นสองประเภท และเล่า Topic sentence แยกออกมาจะเข้าใจง่ายกว่าครับ

2. Controlling idea

Topic sentence กับ Controlling idea เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอราวกับเป็นสิ่งเดียวกัน รวมถึงเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราไม่หลุดจาก Main idea ของ essay ที่เรากำลังจะเขียนด้วย เราลองมาดูรายละเอียดกัน 

Controlling idea คืออะไร

Controlling idea คือ กรอบแนวคิดที่คอยควมคุมเนื้อหาภายใน Paragraph นั้นๆ ทำให้ผู้เขียนและคนอ่านกำหนดทิศทางของย่อหน้าได้ว่าต้องเขียนเกี่ยวกับอะไร และไม่ควรเขียนเรื่องอะไรที่เกินจาก Controlling idea ซึ่ง Controlling idea มักจะเป็นส่วนหนึ่งของ Topic sentence อยู่แล้ว

Controlling idea สำคัญมากๆ ครับ เพราะ Controlling idea ส่งผลอย่างมากต่อการเขียน Supporting sentence หรือ ประโยคสนับสนุนต่างๆ ที่เราจะเขียนเพื่อให้ Topic sentence ของเรามีน้ำหนักมากขึ้น

นั่นเป็นเพราะสิ่งที่เราเขียนนั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด หรือ Controlling idea นี้เท่านั้น

ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ a rewarding experience คือ controlling idea ดังนั้น สิ่งที่เราต้องเขียนต่อจาก Topic sentence “Self-studying English is a rewarding experience” ต้องเกี่ยวกับบางอย่างที่ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษนั้นมีคุณค่า นั่นเอง

ลักษณะของ Topic sentence ที่ดี

ลักษณะของ Topic sentence ที่ดี คือ ต้องมีความสอดคล้องกับ Main idea และ Thesis statement หลักของ essay รวมถึงทำให้คนอ่านเข้าใจภาพรวมของสิ่งที่ต้องอ่านต่อ และมีความเจาะจงมากพอที่จะทำให้เราเขียนต่อได้หนึ่งย่อหน้า

ให้มองว่า Thesis statement เป็นไอเดียใหญ่ของ essay เรา และ Topic sentence เป็นเหมือนกับ mini-thesis statement หรือ thesis statement ย่อยๆ ที่ช่วยเสริมไอเดียใหญ่เราอีกที ตามภาพด้านล่างเลยครับ

ดังนั้นหลักการเขียน topic sentence ที่ดี กล่าวโดยสรุปก็คือ

  • ต้องมีความเจาะจง ไม่แคบจนเกินไป แต่ก็อยากกว้างเกิน
  • ตอบโจทย์ Main idea และ Thesis statement
  • ทำให้คนเข้าใจภาพ และ อยากอ่าน essay ของเราต่อ

ตัวอย่างประโยค topic sentence

Topic sentence ที่ดีอย่างที่เล่าไปต้องมี Topic และ Controlling idea โดย Topic sentence ตัวอย่างที่ผมลองเขียนมาระบายสีไว้นะครับว่าอันไหนคือ Topic และอันไหนคือ Controlling idea

Self-studying can lead students to a sense of accomplishment that can boost confidence and motivation.

Learning at one’s own pace is is one of the most beneficial factors for self-studying

Topic sentence เขียนยังไง ให้ Essay โดดเด่น?

วิธีเขียน topic sentence มีหลักการเขียนอยู่ประมาณ 3 ข้อใหญ่ด้วยกันครับ

1. เริ่มจาก Thesis statement

การเขียน Thesis statement ให้คมเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเขียน Topic sentence ที่ดีครับ เพราะ Thesis statement เป็นประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นสารบัญให้กับคนอ่าน (และคนเขียน) ว่า ทิศทางของ essay และ Topic sentence ที่จะต้องเจอต่อจากนี้คืออะไร โดย ประโยคใน Thesis statement ที่ระบายสีฟ้า คือ Topic sentence ครับ

Self-studying English is a rewarding experience because it provides opportunities for personal growth, improves employability, and opens doors to different cultures.

2. ทำโครงสร้าง essay แบบคร่าวๆ 

สิ่งสำคัญต่อจากการทำ Thesis statement คือการทำ Outline essay ครับว่า โดยสิ่งที่เราต้องทำในส่วนนี้คือ เราสามารถเขียนอะไรต่อได้จาก Topic sentence ใน Thesis statement ที่เราเขียนครับ

ปัญหาหลักใหญ่ของการเขียน essay สำหรับผมคือ การเขียน Supporting sentence จาก Topic sentence ที่เราเขียนนี่แหละครับ นั่นเป็นเพราะว่า Topic sentence มี Controlling idea ที่กำหนดว่าเราควรเขียนหรือไม่ควรเขียนอะไร ซึ่งทำให้บางที ถ้าเราเขียน Topic sentence ที่แคบเกินไป ก็ยากที่จะเขียน Supporting sentence ให้มีน้ำหนักมากพอครับ เช่น เราอาจจะนึกตัวอย่างที่เข้ากับ Topic sentence นี้ไม่ออก หรือ หาเรื่องมาเชื่อมโยงกับ Topic sentence ไม่ได้

ดังนั้นเวลาเขียน Topic sentence อย่าลืมนึกถึง Supporting sentence ที่ต้องเขียนต่อด้วย โดยเฉพาะกับการสอบ IELTS หรือ GRE ที่มีเวลาจำกัด และเราไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตหาข้อมูลได้ เราควรจะเขียน topic sentence ให้เราสามารถเขียน Suporting sentence ได้ง่ายๆ ยกตัวอย่างได้ที่มีน้ำหนักได้สบายๆ 

ถ้าอยากไม่มีปัญหาในการคิดตัวอย่างที่มาสนับสนุน Topic sentence ของเราให้มีน้ำหนัก ผมคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดคือช่วงเตรียมสอบพยายามอ่านข่าวและหนังสือเยอะๆ พยายามซึมซับเข้าไปเรื่อยๆ และเอาสิ่งที่อ่านมาฝึกเขียนบ่อยๆ จากประสบการณ์ผม ทำแบบนี้ช่วยได้เยอะมากๆ ครับ

3. ตกผลึกหา Topic sentence ที่ลงตัวที่สุด

Topic sentence ที่ดีที่สุดมักไม่ใช่อันแรกสุดที่เราคิดออกครับ ตอนที่ผมไปสอบ IELTS กับ GRE สิ่งที่เจอตอนสอบพาร์ท Writing คือ ต้องนั่งลบและเขียนใหม่ตลอด เพราะ Topic sentence ที่คิดตอนแรกมันเขียนต่อได้ยาก

ช่วงแรกๆ ที่ผมสอบ GRE ผมยึดติดกับ Topic sentence อันแรกมากเกินไปจนทำให้เขียนไม่ทันด้วยครับ TT ดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนำจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือว่า พยายามตกผลึกเพื่อ Topic sentence ที่ดีที่สุดในกรอบเวลาที่มีครับ อย่ายึดติดกับอันแรก แล้ว essay เราจะออกมาดีเองครับ 

Topic sentence สรุป

Topic sentence เป็นประโยคใจความสำคัญที่สื่อ Main idea ของแต่ละย่อหน้า เพื่อให้ Main idea หลักของ essay เรามีน้ำหนักมากขึ้น การเขียน Topic sentence ที่ดีต้องมี Topic และ Controlling idea ที่ตรงประเด็น เฉพาะเจาะจงมากพอที่จะเขียนได้ในหนึ่งย่อหน้า และน่าสนใจพอที่ทำให้คนอ่านอยากอ่านต่อ

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองครับ ส่วนใครยังหาคนรับตรวจ Essay ดีๆ ยังไม่ได้ ลองมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับ