หลักการใช้ Because กับ Because of พร้อมตัวอย่างประโยค

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Because กับ because of อยากใช้ให้ถูกหลักแกรมม่า ต้องเริ่มยังไง?

ผมคิดว่าหลายๆ ครั้งที่เราเขียน essay โดยเฉพาะในการสอบ IELTS Writing เรามักจะต้องใช้คำที่ไม่ซ้ำเดิม เพื่อแสดงให้ความชำนาญด้านการเขียนให้กรรมการได้เห็น

ซึ่ง because กับ because of ก็เป็นหนึ่งในคำเชื่อมภาษาอังกฤษที่ถูกหยิบมาใช้แทนกันค่อนข้างบ่อย อย่างไรก็ดี เพราะเราไม่รู้ถึงหลักการในการใช้ของสองคำนี้ ทำให้เราใช้อย่างผิดหลักไวยากรณ์และทำให้คุณภาพ essay ของเราลดลงไปอย่างน่าเสียดาย

วันนี้ Jasper & Reader จะมาแชร์ว่า because กับ because of แตกต่างกันอย่างไร ต้องมี comma ไหม แล้วมีคำไหนใช้แทนสองคำนี้ได้อีกบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

Because กับ Because of แตกต่างกันอย่างไร? แล้วต้องใช้ comma แบบไหนถึงถูกหลัก Grammar

Because แปลว่า “เพราะ” “เพราะว่า” “เนื่องจาก” ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับ Because of โดยทั้งสองคำจะถูกใช้เพื่อเขียนแสดงเหตุและผลครับ แต่สิ่งที่แตกต่างกันมีอยู่ 2 เรื่องครับ

Because เป็น Conjunction หรือ คำสันธานภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อใช้ Because ในประโยคจะต้องตามด้วยประโยค หรือ clause

ในขณะที่ Because of เป็น Preposition ซึ่งทำให้ประโยคนั้นทำหน้าที่ Adverbial preopositional phrase ใน Part of speech ทำให้ประโยคที่ใช้ because of ต้องตามด้วยคำนาม หรือกลุ่มคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยค (ที่เรามักเรียกว่า Noun phrase หรือนามวลี)

แปลว่า because of ทำหน้าที่ adverb ใน part of speech ที่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ adjective และ noun ครับ (หรือที่เราชอบเรียกกันว่า การทำหน้าที่ “ขยาย” คำนามต่างๆ ครับ)

เมื่อใช้ Because และ because of ขึ้นต้นประโยค เราต้องใส่เครื่องหมาย comma คั่นกลางระหว่าง 2 ประโยค แต่ถ้าเราใช้ because กับ because of อยู่กลางประโยคไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมาย comma

ที่เป็นแบบนี้เพราะ because มักจะเป็นคำที่บ่งบอกว่าประโยคนั้น คือ “ประโยครอง” หรือ “ประโยคที่ไม่มีใจความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง” (ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกประโยคนี้ว่า dependent clause ครับ) ซึ่งไม่สามารถอยู่ได้ตัวของมันเอง และจะถูกเชื่อมเข้ากับ “ประโยคหลัก” หรือ Independent clause ตามโครงสร้างด้านล่างนี้เลยครับ

โครงสร้างการใช้ because ในประโยค
โครงสร้างการใช้ because of ในประโยค

แต่บางครั้งเราจะเห็นว่า นักเขียนหลายคนมีการใช้ comma คั่นกลางทั้งๆ ที่ตามหลักไวยากรณ์นั้นไม่จำเป็นต้องใส่ ซึ่งตรงนี้คือจุดที่ทำให้หลายๆ คนสับสนครับ

เราสามารถอนุโลมใส่ comma ไว้คั่นกลางได้ในกรณีที่ประโยคนั้นค่อนข้างซับซ้อน กำกวม แยกไม่ออกว่า because ต้องเป็นประโยคที่สนับสนุนประโยคหลักส่วนไหนถึงสมบูรณ์ครับ

ในขณะที่ because of ที่ไม่ใช่ conjunction เหมือน because นั้นจะไม่สามารถใช้ comma คั่นกลางได้ครับ

ตัวอย่าง ประโยค Because และ Because of

หลักการใช้ because นั้นจะอิงหลักการของ subordinating conjunction ที่จะถูกใช้เมื่อเราต้องการเชื่อมประโยค independent clause กับ dependent clause เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประโยคใหม่

เวลาเราใช้ because เพื่อแสดงเหตุและผลใน essay นั้น เราสามารถใช้ because โดยไม่มี comma ได้เลยเมื่อเราเริ่มประโยคด้วย Independent clause ครับ ตามโครงสร้างประโยคที่เราเห็นกันไปด้านบน 

ซึ่งนั่นหมายความว่า “ผลลัพธ์” มักจะถูกขึ้นต้นก่อนในประโยค แล้วค่อยนำ because มาเชื่อมเพื่อบอกสาเหตุ โดยที่ไม่ต้องใช้ comma ตามประโยคด้านล่างนี้เลยครับ

ผลลัพธ์

สาเหตุ

I am getting a better grade in English

because I self-study English with Jasper & Reader

แต่! เนื่องจาก because เป็น subordinating conjunction เราจึงสามารถใช้ because ขึ้นต้นประโยคได้ด้วยกาใช้ comma ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เราสามารถเชื่อม dependent clause และ independent clause เข้าด้วยกันได้ถูกต้องตามหลักแกรมม่าครับ

และเมื่อเราใช้ because ขึ้นต้นประโยค โครงสร้างประโยคจึงกลายเป็นการนำสาเหตุขึ้นก่อนผลลัพธ์ตามโครงสร้างด้านล่างครับ

สาเหตุ

ผลลัพธ์

Because I self-study English with Jasper & Reader,

I am getting a better grade in English

ต่อมาคือหลักการใช้ because of ครับ

วิธีการใช้ because of นั้น แทบจะเหมือนกับ because ในแง่ของโครงสร้างประโยคและความหมายเลยครับ เราสามารถนำผลลัพธ์ขึ้นก่อนแล้วเชื่อมด้วย because of หรือ เอาสาเหตุขึ้นก่อนด้วย because และใช้คอมม่าคั่นเพื่อเชื่อมประโยคที่เป็นผลลัพธ์เข้าด้วยกัน

ผลลัพธ์

สาเหตุ

I am getting a better grade in English

because of my self-study session with Jasper & Reader

หรือ

สาเหตุ

ผลลัพธ์

Because of my self-study session with Jasper & Reader,

I am getting a better grade in English.

เนื่องจาก because กับ because of เหมือนกันมากๆ ในแง่โครงสร้างประโยค เราเลยเข้าใจว่าวิธีการใช้ต้องเหมือนกันแน่ๆ แต่จริงๆ แล้วสองคำนี้มีความแตกต่างกันในแง่การใช้ให้ถูกหลักไวยากรณ์อย่างชัดเจนครับ เราลองมาดูความแตกต่างกันเลย

คำที่ใช้แทน Because กับ Because of ได้

คำที่มีความหมายเหมือน because มีหลากหลายคำครับ เช่น so, consequently, therefore, thus, hence, as a result แต่ในส่วนของ because of นั้นมักจะไม่ค่อยมีคำที่สามารถใช้แทนกันได้มากนักนอกจาก due to ครับ

อย่างไรก็ดี คำเหล่านี้มีหลักไวยากรณ์การใช้ที่แตกต่างจาก because ซึ่งเราควรเข้าใจพื้นฐานการใช้ก่อนจะไปใช้จริงใน essay ของเราครับ

การใช้ so แทน because

การใช้ so แทน because สามารถทำได้ในแง่ความหมายครับ แต่ในแง่โครงสร้างประโยคนั้น ประโยคที่สร้างขึ้นด้วย so จะมีความแตกต่างกับประโยคที่สร้างด้วย because ครับ 

เนื่องจาก So เป็น Coordinating conjunction หรือคำเชื่อมที่สามารถเชื่อม Independent clause 2 อันเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นจุดแตกต่างจาก because และ because of ที่ไม่สามารถทำได้ครับ

โครงสร้างการใช้ so แทน because ในประโยค

การใช้ therefore, การใช้ thus, และ การใช้ hence แทน because

การใช้ therefore, thus และ hence นั้นแทบจะเหมือนกันเลยครับ ความแตกต่างสำคัญก็คือว่า because นั้นเป็น subordinating conjunction ในขณะที่ therefore, thus, และ hence นั้นเป็น conjunctive adverb ซึ่งมีหลักไวยากรณ์ที่ใช้แตกต่างกันครับ  โดยเราสามารถใช้ therefore, thus และ hence ตามโครงสร้างประโยคดังนี้ครับ

โครงสร้างการใช้ therefore, thus, และ hence แทน because ในประโยค

การใช้ consequently และ การใช้ as a result แทน because

Consequently และ as a result มีความแตกต่างกับ because สองอย่างครับ 

อย่างแรก consequently กับ as a result เป็น conjunctive adverb หรือกลุ่มคำที่เป็น transition word ในการเขียน essay ในขณะที่ because เป็น subordinating conjunction

อย่างที่สองคือสองคำนี้มีโครงสร้างประโยคที่ไม่เหมือนกับ because ครับ

because จะมีโครงสร้างที่ขึ้นต้นด้วยผลลัพธ์ก่อนค่อยบอกเหตุผล แต่การใช้ consequently กับ as a result นั้นจะนำเหตุขึ้นก่อน และใช้สองคำนี้เพื่ออธิบายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับ 

โครงสร้างการใช้ consequently และ as a result แทน because ในประโยค

สุดท้ายก่อนจากกัน

การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง because กับ because of จะช่วยให้เราเขียน essay ได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ อย่างไรก็ดีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญมาจากพื้นฐานไวยากรณ์ที่แข็งแรง อย่างเช่น ความเข้าใจในเรื่อง Part of speech

ผมทำ Jasper & Reader ขึ้นมาเพื่อให้เรามีแหล่งความรู้คุณภาพที่ทำให้เราสามารถเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ และผมหวังว่าบทความการใช้ because กับ because of จะมีประโยชน์ และช่วยให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นครับ