Future Perfect Tense หลักการใช้โครงสร้างและตัวอย่างประโยค

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Future Perfect Tense คืออะไร

Future Perfect Tense คือ หนึ่งใน Future Tense ที่ใช้บอกบอกเล่าเรื่องราวในอนาคต ซึ่ง perfect tense จะใช้ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเจาะจง โดยจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดจากจุดหนึ่งและจะไปจบ ณ จุดหนึ่งในอนาคต

เช่น By next year, I will have graduated from university. (ฉันจะสำเร็จการศึกษาภายในปีหน้า)

ความหมายก็คือ ภายในปีหน้า ฉันจะสำเร็จการศึกษา เป็นการแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้จะกินเวลาจากจุดที่เริ่มเรียน และกินระยะเวลาไปจบลงที่อนาคตตามเวลาที่ระบุไว้ เป็นเหตุการณ์ที่ต้องทำไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่พอถึงปีหน้า แล้ว จะสำเร็จการศึกษาเลย

Future Perfect Tense โครงสร้างประโยค

หลายๆ คนที่ศึกษาเรื่อง 12 Tense มาสักพักนึงแล้วจะเริ่มพอเดาออกว่าโครงสร้างของ Perfect Tense หน้าตาจะเป็นประมาณไหนใช่ไหมครับ แน่นอนว่าต้องมีอะไรเกี่ยวกับการใช้ has have แน่ๆ แต่เดี๋ยวก่อน Future Tense อาจจะมีอะไรแตกต่างก็ได้นะ จะเป็นยังไง ไปดูกัน

1. Future Perfect Tense โครงสร้างประโยคบอกเล่า

Subject + will  + have + V.3  

ตัวอย่างประโยต By next year, I will have graduated from university.

2. Future perfect tense โครงสร้างประโยคปฏิเสธ

Subject + will + not + have + V.3 

ตัวอย่างประโยค By next year, I will not have graduated from university.

3. Future Perfect tense โครงสร้างประโยคคำถาม

Will + Subject + have + V.3  

ตัวอย่างประโยค By next year, Will I have graduated from university?

Future Perfect Tense หลักการใช้

Future Perfect Tense ใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่จะเสร็จสิ้นก่อนจุดใดจุดหนึ่งในอนาคต

หลักการใช้ Future Perfect Tense คือ

1. เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่จะเสร็จสิ้นก่อนจุดใดจุดหนึ่งในอนาคต

ตัวอย่าง By next month, she will have completed her project. (ในเดือนหน้า เธอจะเสร็จสิ้นโครงการของเธอแล้ว)

2. เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนจุดเวลาที่กำหนดในอนาคต

By the end of this week, I will have visited all the museums in the city. (ถึงปลายสัปดาห์นี้ เราจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดในเมืองแล้ว)

3. เพื่อเล่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นก่อนจุดใดจุดหนึ่งในอนาคต

When they meet again next year, they will have known each other for 10 years. (เมื่อพวกเขาพบกันอีกครั้งในปีหน้า พวกเขาจะรู้จักกันมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว)

Future perfect passive voice

ใช้กล่าวถึง เหตุการณ์ที่จะเสร็จสิ้นก่อนจุดใดจุดหนึ่งในอนาคต โดยวิธีการกล่าวจะแตกต่างจากประโยคปกติ ที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยา (Active Voice) แต่ future perfect passive voice จะเป็นการกล่าวในรูปเบบที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ ใช้อธิบายเหตุการณ์ที่จะได้รับผลจากการกระทำในอนาคต โดยมีรูปประโยคดังตัวอย่างนี้

Active Voice: The chef will have cooked the meal by 7 PM.

(เชฟจะทำอาหารเสร็จให้เรียบร้อยก่อนเวลา 1 ทุ่ม)

Passive Voice: The meal will have been cooked by the chef by 7 PM.

(อาหารจะได้รับการทำจนเสร็จเรียบร้อยโดยเชฟก่อนเวลา 1 ทุ่ม)

ในประโยค Active Voice เชฟ (chef) เป็นผู้กระทำ (subject) และ “cooked” เป็นกริยาหลัก (main verb) ซึ่งเปลี่ยนเป็น “will have cooked” เนื่องจากเรากำลังอธิบายเหตุการณ์ที่จะเสร็จสิ้นก่อนจุดใดจุดหนึ่งในอนาคต

Future Perfect Tense ใช้ยังไง

Future Perfect Tense ใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่จะเสร็จสิ้นก่อนจุดใดจุดหนึ่งในอนาคต โดยใช้รูปกริยา “will have” ตามด้วย V.3 เพื่ออธิบายการกระทำในอนาคตที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนเวลาที่กำหนดหรือจุดอ้างอิงใด ๆ ในอนาคต

Future Perfect Tense ใช้ตอนไหน

Future Perfect Tense ใช้เมื่อเราต้องการอธิบายเหตุการณ์ที่จะเสร็จสิ้นก่อนจุดใดจุดหนึ่งในอนาคต โดยส่วนมากใช้เมื่อมีการกำหนดเวลาหรือจุดอ้างอิงในอนาคตเอง เช่น By the end of the year, By next week ,  By the end of next month, ยกตัวอย่างเช่น By next week, they will have moved to their new apartment. (ในสัปดาห์หน้าพวกเขาจะย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ใหม่แล้ว)

Future Perfect Tense วิธีใช้

คุณสามารถใช้ Future Perfect Tense ตามขั้นตอนนี้:

ใช้ “will have” เป็นตัวช่วยกริยา ในโครงสร้าง Subject + will  + have + V.3  

เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ที่จะเสร็จสิ้นในอนาคต

Future Perfect Tense ตัวอย่างประโยค

หลังจากที่เราเข้าใจหลักการ Future Perfect Tense กันแล้ว เราลองมาดูตัวอย่างประโยค Future Perfect Tense บอกเล่า ปฏิเสธ คําถาม กันเลยครับ

Future Perfect Tense ตัวอย่างประโยคบอกเล่า

 • By next year, they will have been married for 25 years.

(ภายในปีหน้า พวกเขาครบรอบสมรสกันแล้ว 25 ปี)

 • By the end of the month, he will have finished writing his novel.

(ภายในสิ้นเดือน เขาจะเสร็จสิ้นการเขียนนิยายของเขาแล้ว)

 • By the time I retire, I will have saved enough money to travel around the world.

(ภายในเวลาที่ฉันเกษียณอายุ ฉันจะได้เก็บเงินเพียงพอที่จะเดินทางรอบโลก)

Future Perfect Tense ตัวอย่างประโยคคําถาม

 • By the end of the week, we will have completed all the tasks assigned to us.

(ภายในสิ้นสัปดาห์ เราจะทำงานเสร็จทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย)

 • Will you have completed the project by the deadline?

(คุณจะเสร็จสิ้นโครงการภายในกำหนดหรือไม่?)

 • Will they have arrived at the destination by noon?

(พวกเขาจะได้มาถึงที่ปลายทางก่อนเที่ยงวันหรือไม่?)

 • Will he have finished reading the book by tomorrow?

(พรุ่งนี้เขาจะอ่านหนังสือเสร็จแล้วหรือไม่?)

 

Future Perfect Tense ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

 • I will not have finished my work by the end of the day.

(ฉันจะทำงานไม่เสร็จภายในสิ้นวัน)

 • They will not have completed the project by the deadline.

(พวกเขาจะไม่ได้เสร็จสิ้นโครงการภายในกำหนด)

 • They will not have saved enough money for the trip by the end of the year.

(พวกเขาจะเก็บเงินได้ไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางภายในสิ้นปี)

Future Perfect Tense ตัวอย่างประโยค wh

 • What will you have achieved by the end of the year?

(คุณจะบรรลุเป้าหมายอะไรภายในสิ้นปี?)

 • Where will they have traveled by next summer?

(พวกเขาจะเดินทางไปที่ไหนภายในฤดูร้อนหน้า?)

 • When will he have completed his training program?

(เขาจะเสร็จสิ้นโปรแกรมฝึกอบรมของเขาเมื่อไร?)

Future perfect passive ตัวอย่างประโยค

 • By tomorrow morning, the package will have been delivered by the courier.

(ภายในเช้าพรุ่งนี้ พัสดุจะถูกส่งมอบโดยผู้ส่งของ)

 • By next week, the report will have been submitted by the team.

(ภายในสัปดาห์หน้า รายงานจะถูกส่งมอบโดยทีมงาน)

 • By the end of the semester, the grades will have been calculated by the professor.

(ภายในสิ้นภาคเรียน เกรดจะถูกคำนวณโดยอาจารย์)

สรุปการใช้ Future Perfect Tense

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ การใช้ Future Perfect Tense ไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่มั้ยครับ เพราะหากเรารู้วิธีการใช้แล้วก็จะเข้าใจได้ง่าย ๆ เลยว่า Future Perfect Tense จะใช้ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเจาะจง โดยจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดจากจุดหนึ่งและจะไปจบ ณ จุดหนึ่งในอนาคต

หวังว่าทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์กับตัวอย่างที่ยกไปให้ด้านบนกันนะครับ ยิ่งเราฝึกใช้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของ Tense นี้มากยิ่งขึ้น